Feiten & Fabels

De ramadan is elk jaar in de zomer

Fabel De ramadan is de negende maand van de Islamitische kalender. Omdat de Islamitische kalender is gebaseerd op het maanstelsel (1 maand = 28 dagen), valt de ramadan steeds in een andere periode. De ramadan begint als de nieuwe maansikkel aan de hemel staat. De eerste dag van de vastenmaand is dit jaar op zaterdag 27 mei, de laatste dag van de ramadan is dertig dagen later en wordt gevolgd door het traditionele Suikerfeest (24-27 juni). 

Doel van de vastenmaand is de ziel te zuiveren

Feit Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en bedanking van Allah voor alles wat hij gegeven heeft. Een periode van bezinning, waarin geduld, doorzettingsvermogen, discipline en solidariteit op de proef worden gesteld. Competenties die ook op de werkvloer goed van pas kunnen komen. Vastende Moslims voelen en tonen verbondenheid met arme, noodlijdende mensen elders op de wereld.

 

Vasten betekent: niet eten, niet drinken, niet roken

Feit Islamitische werknemers die meedoen aan de ramadan, eten (ook geen kauwgom), drinken (zelfs geen slokje) en roken een maand lang niet tussen zonsopkomst en zonsondergang. Ook seksuele omgang is verboden en liegen, schelden, roddelen en vloeken is tijdens de ramadan extra kwalijk. 

De ramadan heeft een negatief effect op de gezondheid

Fabel De ramadan heeft geen negatief effect op de gezondheid. Wel verandert het slaap- en eetpatroon: wie meedoet aan de ramadan eet en drinkt alleen tussen 22.00 uur en 3.30 uur. Dat betekent dat om ongeveer 3 uur in de ochtend wordt opgestaan om te ontbijten.

 

Werknemers die vasten zijn minder geconcentreerd

Feit De vastenmaand kan behoorlijk zwaar zijn, vooral als hij in de zomerperiode valt, zoals nu. De dagen zijn lang en ook op warme dagen mogen moslims geen glaasje water drinken. Dit kan leiden tot uitdroging en vermindering van concentratie. Bovendien kan slaapgebrek opspelen, doordat eten wel mag ná zonsondergang. Deze nachtelijke onderbreking kan het bovendien moeilijker maken om te focussen op het werk. Ook humeurigheid en stemmingswisselingen kunnen een gevolg zijn. Bij niet-vastende collega’s kan dat tot onbegrip leiden. 

 

Tips

Hoe ga je om met vastende medewerkers?

Moet je als werkgever rekening houden met de ramadan? Nee, maar dat neemt niet weg dat vastende medewerkers het zeker zullen waarderen. 8 tips:


#1 Wees alert op de situatie en overleg over mogelijke aanpassingen
Verlang van niet-vastende werknemers dat zij respect tonen voor hun vastende collega’s.

#2 Zet vastende medewerkers niet op risicovolle posities

Zet bij ploegendiensten vooral aan het einde van de dagdiensten de operators die aan de ramadan meedoen op posities waar de kans op fouten kleiner is, de gevolgen van een fout minder rampzalig, of de werkzaamheden minder vermoeiend zijn. Ook bij risicovolle activiteiten met heftrucks is het verstandig rekening te houden met het concentratieverlies en om de betreffende persoon ander werk te laten doen gedurende de ‘vermoeide’ uren van de dag.

#3 Laat medewerkers onderling diensten ruilen met niet-vastende collega's
 

#4 Houd in de planning rekening met eventuele aanvragen voor vrije dagen
In sommige cao's is het mogelijk om een christelijke feestdag in te leveren voor een andere religieuze feestdag.

#5 Overweeg om de vastenden tijdelijk minder zware werkzaamheden te laten doen

#6 Bespreek de mogelijkheid van flexibele arbeidstijden en pauzes
Mogelijk vinden medewerkers het prettiger hun middagpauze niet tegelijk te hebben met hun etende collega's of beginnen ze vanwege het late avondmaal liever later dan normaal. Sommige vastende werknemers zullen hun pauze helemaal niet willen opnemen, omdat ze die toch niet gebruiken om te eten. Mogelijk werken ze liever door en gaan ze eerder naar huis. Let op: de Arbowet staat geen aaneengesloten werkdag toe, pauze is dus verplicht. Wel kun je er als werkgever voor kiezen om de pauzetijden te beperken tot het minimum. Volgens de Arbeidstijdenwet heeft een werknemer bij een dienst van meer dan 5,5 uur recht op 30 minuten pauze. Als een werkdag langer dan 10 uur duurt, komen daar nog 15 minuten bij.

#7 Bied een aparte ruimte aan waar niet wordt geconsumeerd
Dit om het vasten niet moeilijker te maken voor je medewerkers.

#8 Geef je islamitische werknemers een betaalde vrije dag
Dit om het Suikerfeest te kunnen vieren.

Beeld: Getty Images