Beeld: Getty Images

De jonge hogeropgeleide blijkt een notoire stilzitter die straks waarschijnlijk kampt met overgewicht, type 2 diabetes en vervroegde sterfte. We zagen het al langer aankomen: Digitalisering en minder beweging(sonderwijs), drukken onze jonge potentiële werknemer in de stoel. Al huiswerk makend, gamend, append en Instagrammend vormt de toekomstige medewerker een modern arbeidsrisico. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toont dat nu ook wetenschappelijk aan: Jongeren tussen de 12 en 20 jaar zitten met 10,4 uur per dag het meest stil van alle Nederlanders. Oorzaken van dit lange zitten zijn schoolbezoek, huiswerk maken, computeren of tabletgebruik.

Leefstijlmonitor
Het RIVM trekt die conclusie op basis van nieuwe cijfers van de Leefstijlmonitor 2015, waarin het RIVM, VeiligheidNL en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samenwerken. In dat onderzoek maken de ondervraagden een schatting hoelang ze gemiddeld zitten tijdens hun werk, op school of tijdens hun studie, in het openbaar vervoer of in hun vrije tijd. Dat gemiddelde ligt voor alle Nederlanders op 8,7 uur per dag. Kinderen van 4 tot 12 jaar zitten met 7,3 uur per dag het minst. In het weekeinde zijn mensen meer in beweging dan doordeweeks, maar dat geldt niet voor ouderen (65-80 jaar). Zij zitten door de hele week heen 7,5 uur per dag.

Verschil in opleidingsniveau
Kijkend naar de intensiteit van het  zitgedrag bij werknemers blijkt er verschil in opleidingsniveau. De lageropgeleide werknemer van 25 jaar en ouder zit dagelijks zo’n 7,7 uur, terwijl hoger opgeleide werknemers 10,1 uur per dag in zijn stoel hangt. Op weekenddagen is het aantal zituren bij lager- en hoger opgeleiden nagenoeg vergelijkbaar, zo rond de 8 uur.
Al dat langdurig zitten heeft dus risico’s voor de gezondheid. Ziekteverzuim door overgewicht en type 2 diabetes liggen op de loer; ook als mensen wel voldoende sporten of bewegen na hun werk. We hebben een schone taak: Als goed werkgever onze zit-addicten uit de stoel trekken en beweging stimuleren. Ga lunchwandelen, staand vergaderen, verbied de lift (behalve voor de medewerkers met een beperking), schaf statafels aan en last but not least: Geef in godsnaam zelf het goede voorbeeld.