Loonkloof tussen mannen en vrouwen is te verwaarlozen

FABEL Hangt er vanaf wat je verstaat onder ‘verwaarlozen’. Als we de cijfers van vrouwennetwerk WOMEN Inc erop naslaan, lopen Nederlandse vrouwen gedurende hun werkzame leven gemiddeld 300.000 euro mis.

Er is een loonkloof omdat vrouwen er minder naar vragen

FABEL Vrouwen verdienen minder, maar vragen er net zo vaak naar. Dit blijkt uit recent wetenschappelijk Brits-Amerikaans onderzoek (universiteit van Warwick in Engeland, de Cass Business School in Londen en de universiteit van Wisconsin). Uit het onderzoek onder 4.600 Australische werknemers bij meer dan 800 verschillende werkgevers blijkt dat vrouwelijke medewerkers net zo vaak om loonsverhoging vragen als mannelijke medewerkers.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen in andere landen is representatief voor de Nederlandse situatie

FEIT Klopt, in Nederland bedraagt het salarisverschil tussen mannen en vrouwen 17,6 procent, een percentage dat min of meer vergelijkbaar is met de loonverschillen in Australië, Engeland en de Verenigde Staten.

Vrouwen verdienen minder omdat vrouwen gediscrimineerd worden als het gaat om salaris

FEIT Althans, dat concluderen de onderzoekers. Zij zeggen: er is maar één conclusie mogelijk: Vrouwen verdienen minder omdat vrouwen worden gediscrimineerd.

Vrouwen verdienen minder om ze niet assertief genoeg zijn in de salarisonderhandeling

FABEL Lange tijd dachten we dat vrouwen minder verdienen omdat ze er minder vaak om zouden vragen of omdat ze parttime werken. Nu blijkt uit eerder genoemd wetenschappelijk onderzoek dat dat niet het geval is.

Vrouwen verdienen minder omdat ze de relatie met hun werkgever niet op het spel willen zetten

FABEL Volgens de wetenschappers blijkt dat niet aan de orde. Vrouwen in het onderzoek geven aan dat zij zich niet meer zorgen maken om de gevolgen voor die relatie dan mannen.

loonkloof, vrouwen verdienen minder

Loonachterstand van vrouwen heeft te maken eigen keuzes


FEIT
Althans gedeeltelijk. Je zou bij loonachterstand vrouwen in twee groepen kunnen verdelen: Vrouwen die exact hetzelfde werk doen als mannen, maar daarvoor minder betaald krijgen (en dat is onacceptabel). En vrouwen die minder loon krijgen omdat er sprake is van eigen ‘keuzes’. Denk aan vrouwen die vaker in deeltijd werken, vrouwen die in sectoren werken waar de lonen relatief laag liggen, zoals zorg en onderwijs, en vrouwen die werken bij kleinere bedrijven waar minder doorgroeimogelijkheden zijn. Bij eigen ‘keuzes’ zou je je wel kunnen afvragen in hoeverre vrouwen er écht zelf kiezen om minder te gaan werken of die promotie niet najagen. Nog steeds komen zorgtaken grotendeels op de schouders van vrouwelijke werknemers terecht. Gevolg kan zijn dat ze vaker voor een baan in de softe sector kiezen om zorgtaken en werk te kunnen combineren. Maar is dat vrije keus? Of maatschappelijke druk? 

Vrouwen zijn nu eenmaal minder goed in onderhandelen

FABEL Uit het Brits-Amerikaanse onderzoek blijkt dat vrouwen even vaak als mannen om een promotie vragen. Volgens de wetenschappers is er geen bewijs dat vrouwen slechtere salarisonderhandelaars zijn. Helemaal waterdicht is dat bewijs niet omdat de onderhandelingskwaliteiten van mannen en vrouwen in dit onderzoek niet zijn gemeten.

Bron: AD
Beeld: Getty Images