Waarom het er is

SZW lanceert de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag omdat ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim door werkstress ontstaat, (o.a. veroorzaakt door werkdruk en ongewenst gedrag op de werkvloer). Werkstress heeft grote invloed op de gezondheid en het functioneren van medewerkers en een verziekte werksfeer zorgt voor hoge kosten.

Waarom nu?

De strijd tegen ongewenst gedrag staat volop in de belangstelling. Met de campagne ‘Ongewenst gedrag op het werk’ wil het ministerie van SZW het onderwerp bespreekbaar maken, zodat collega’s en leidinggevenden het eerder herkennen en durven ingrijpen.
Om werkstress op de werkvloer te voorkomen, moeten werkgevers volgens de Arbowet beleid (RI&E) hebben en maatregelen nemen. 

Hoe het werkt

De tool die te gebruiken is op computer, tablet en smartphone, laat je als een inspecteur kijken naar de eigen organisatie. Je kunt zelf kiezen op welk van de drie onderdelen je wilt inspecteren: 

1. Te hoge werkdruk
2. Pesten, discriminatie en seksuele intimidatie
3. Agressie & geweld door derden

Vervolgens beantwoord je een aantal korte vragen. Die laten op hoofdlijnen zien of jouw aanpak van pesten, seksuele intimidatie en discriminatie voldoet aan de wettelijke richtlijnen.Het resultaat: een lijst met actiepunten. Deze lijst kun je downloaden, printen of naar een collega mailen.