In de HR Marktmonitor, een onderzoek in opdracht van Unique, vroegen we zowel werkgevers als werknemers naar de eerste werkdag en het inwerktraject. In dit artikel besteden we aandacht aan de verschillen.

De eerste dag

De eerste werkdag is een belangrijke dag voor bedrijven om te laten zien dat het geschetste employer brand, ook in de praktijk zo is. De helft van de werkgevers vindt het daarom belangrijk om van de eerste werkdag een feestje te maken, ongeveer een derde van de werknemers (34%) deelt deze mening. Een goed welkom start al voordat de nieuwe medewerker begint. Door bijvoorbeeld alvast wat belangrijke informatie toe te sturen over het bedrijf, het team van collega’s waarmee veel samengewerkt gaat worden, of door al toegang te geven tot het intranet. Ook collega’s moeten voorbereid worden. Door te delen wie de nieuwe werknemer is, wanneer hij of zij precies begint en wie de eerste dagen het aanspreekpunt is. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe werknemer in een warm bad terecht komt.

58 procent van de nieuwe werknemers verwacht dat operationele zaken geregeld zijn bij de start van een nieuwe baan. 46 procent wil graag een gesprek met de direct leidinggevende. Organisaties hebben over het algemeen hun zaken goed op orde en voldoen voor een groot deel aan de verwachtingen van werknemers met betrekking tot de eerste dag. In driekwart van de organisaties staan in ieder geval alle operationele zaken klaar en in ongeveer de helft van de werkgevers (43% bij het grootbedrijf en 49% bij het mkb) is ook een gesprek ingepland met de leidinggevende. Maar een goede eerste dag betekent niet per definitie een goed inwerktraject…

Het inwerktraject

De eerste week komt er weinig terecht van werken. Dit is de mening van zowel werkgevers als werknemers. Deze week staat vooral in het teken van kennismaken. Het valt op dat 77 procent van de medewerkers ervan uitgaat dat je vanzelf de organisatiecultuur leert kennen. Ook een groot deel van het grootbedrijf (59%) en het mkb (71%) gaan hiervan uit. Toch verwacht 77 procent van de werknemers wel dat er een inwerkplan klaar ligt, terwijl dit in maar 64 procent van de gevallen ook daadwerkelijk is. Hier ligt nog ruimte voor verbetering.

Op het gebied van onboardingsprogramma’s doen veel bedrijven het boven verwachting. Onboardingsprogramma’s zijn online tools om werknemers kennis te laten maken met de werkwijze van de organisatie door het delen van de informatie en het uitvoeren van opdrachten. 43 procent van de grote bedrijven en 31 procent van het mkb heeft een onboardingsprogramma ingericht voor nieuwe medewerkers. Slechts 26 procent van de werknemers verwacht dit ook van hun nieuwe werkgever.

We kunnen concluderen dat veel bedrijven al goed bezig zijn om ervoor te zorgen dat werknemers in een warm bad terecht komen. Veelal wordt ook al aan de verwachtingen voldaan. Het is belangrijk dit door te trekken en de eerste werkdagen van nieuwe collega’s te laten aansluiten bij het neergezette employer brand. Hierdoor wordt het goede gevoel dat werknemers kregen toen ze kozen voor een nieuwe werkgever bevestigd, waardoor ze loyaler zijn en langer blijven.

Unique doet ieder jaar, samen  met Motivaction een onderzoek. Naar de groei en omzet. En de reis van bevlogen medewerkers. Benieuwd naar de resultaten? Je leest het in de HR Marktmonitor