Mkb’ers zetten in 2016 vooral in op het vernieuwen van de producten en/of diensten die zij aanbieden (36 procent) en het  verbeteren van interne productie- en bedrijfsprocessen (32 procent). Dit blijkt uit de jaarlijkse MKB Marktmonitor* van Unique in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction.

Kun je ‘vernieuwen’ van producten en diensten en ‘verbeteren’ van productie- en bedrijfsprocessen scharen onder de noemer innoveren? Ja, zeggen deskundigen Jeff Gaspersz, hoogleraar innovatie (Nyenrode Business Universiteit) en Ben Dankbaar, emeritus hoogleraar Innovatiemanagement (Radboud Universiteit Nijmegen). Er blijken nogal wat misverstanden over innoveren te bestaan beamen de hoogleraren. "Mensen denken dat je alleen innovatief bent als je Steve Jobs heet of aan nanotechnologie doet." Dat innovatie heel veel meer is dan dat ‘bewijzen’ onderstaande stellingen. 

#1 Innovatie gaat vooral over technologische snufjes


Fabel

Het gaat niet alleen om het bedenken en ontwikkelen van nieuwe ingewikkelde producten. Je kunt ook een nieuwe manier bedenken om milieuverontreiniging binnen je bedrijf te bestrijden. Dat is innovatief en goed voor je imago. Wanneer je een nieuw proces op de werkvloer introduceert waardoor de kwaliteit van het werk voor je werknemers beter wordt, ben je als ondernemer ook innovatief bezig. Bijvoorbeeld door een robot te introduceren die zware grondstoffen verplaatst. Het wegnemen van zo’n last, zorgt ervoor dat je werknemers tevredener zijn en dan draait je bedrijf ook beter. Innovatie kan dus zowel door de markt als door uitvindingen gedreven zijn en het brengt een onderneming vaak meer dan alleen maar nieuwe klanten. Een positief imago of blije werknemers bijvoorbeeld. In alle gevallen draagt het bij aan een gezonder bedrijf. 

#2 Innovatie betekent: nieuwe dingen doen


Feit

Nieuwe dingen doen helpt bedrijven in een moeilijke markt op te vallen en meer klanten te krijgen. Innoveren kun je uitsplitsen in twee richtingen. Innovatie kan voortkomen vanuit een behoefte in de markt of vanuit een idee bij een ondernemer. Het eerste ontstaat meer reactief, bijvoorbeeld omdat een klant ergens om vraagt. Het tweede gebeurt vooral proactief, bijvoorbeeld omdat een ondernemer een nieuw uitvinding op de markt brengt. Beide kunnen in elkaar overlopen. Friesland Campina wil bijvoorbeeld in het belang van zijn eigenaren (de boeren) een zo hoog mogelijke prijs voor hun melk kunnen betalen. Daarom zijn ze op zoek gegaan naar andere toepassingen van melk. Na onderzoek bleek dat melkproducten ook gebruikt konden worden als conserveringsmiddel of om medicijnen te dragen. Dat zijn dus nieuwe ideeën om een bekende behoefte te bevredigen.

#3 Een organisatie is innovatief als er allemaal creatieve mensen werken


Fabel

Met een paar creatieve geesten ben je er niet. Een werkgever moet innovatie wel echt belangrijk vinden. Nieuwe ideeën zijn er altijd, maar komen niet vanzelf binnen een bedrijf naar boven of van klanten naar binnen. Dat moet je organiseren, bijvoorbeeld door daarvoor overleg in te plannen of iemand aan te wijzen die de markt bijhoudt en in de gaten houdt wat de concurrentie doet.’

#4 Niet elk bedrijf dat aan Research & Development doet is een innovatief bedrijf


Feit

Een onderneming die aan R&D doet, zet geld om in nieuwe ideeën. Maar je bent pas écht innovatief bezig als je nieuwe ideeën weet om te zetten in geld. Je hebt dus niet alleen een goed idee nodig, maar ook een markt om het weg te zetten. Daarvoor zijn marktonderzoek en slimme manieren van reclame maken nodig. 

Beeld: Getty Images

*Over MKB Marktmonitor 2016


Het onderzoek van Unique Nederland en Motivaction Research & Strategy richt zich op bedrijven met maximaal 500 medewerkers. In deze achtste editie van de MKB Marktmonitor zijn Unique en Motivaction, naast de bedrijfseconomische ontwikkelingen, ingegaan op de personele ontwikkelingen, innovaties en duurzame inzetbaarheid in het MKB. Tussen mei en juli van 2016 namen medewerkers van Unique en Technicum persoonlijke of digitale interviews af bij 1.559 ondernemers.

MKB Marktmonitor