|In 2015 bleef 5,1 procent van de metaalarbeiders of machinemonteurs wel eens een dag thuis nadat ze betrokken waren geweest bij een bedrijfsongeval. Bij bouwvakkers kon 4,8 procent van de werknemers wel eens een of meer dagen niet werken als gevolg van een bedrijfsongeval. Gemeten over alle sectoren bleef 1,4 procent van de werknemers wel eens een of meerdere dagen thuis na een ongeluk op het werk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat samen met TNO onderzoek deed naar arbeidsomstandigheden. De cijfers liegen er niet om. Teveel medewerkers zitten thuis door onveilige situaties op het werk. Is daar wat aan te doen? Jazeker.


Zero Accidents Netwerk

Om het aantal bedrijfsongevallen terug te dringen richtte Nederlandse bedrijven naar Fins voorbeeld, het Zero Accidents Netwerk op. Bedrijven binnen het Finse netwerk realiseerden in de periode 2008 – 2012 een reductie van 46 procent van hun ongevallen-frequentie. In de nationale statistieken was die daling slechts 7 procent. Onder leiding van TNO streven ook bedrijven in Nederland naar reductie van het aantal ongevallen. De lat ligt hoog: nul bedrijfsongevallen. Volgens het Zero Accidents Netwerk is dat haalbaar. De nul-ongevallenvisie impliceert dat de organisatie inziet dat alle ongevallen (in principe) zijn te voorkomen, en daar heel serieus werk van dient te maken. In 2012 is gestart met het Zero Accidents Netwerk Nederland. Samen met veiligheidskundigen en managers kijkt TNO hoe nul ongevallen bereikt kunnen worden en wat men daar nu al aan doet. Dit netwerk onderscheidt zich van andere omdat het zich sterk richt op management commitment en niet primair op de rol van arbo- of veiligheidsexperts.  

Op naar nul bedrijfsongevallen: 10 stappen in de goede richting


Stap 1 Zorg ervoor dat iedereen zich inzet voor een veilige werkplek 


Iedereen in jouw organisatie, van leidinggevende tot de nieuwste werknemer, moet zich committeren aan het feit dat veiligheid prioriteit nummer één is.

Stap 2 Stel duidelijke normen voor veiligheid 


Zorg ervoor dat medewerkers de regels en normen omtrent veilig gedrag begrijpen en dat toezichthouders dwingen de veiligheid in acht te nemen.

Stap 3 Neem de leiding


Leg toezichthouders en managers het belang uit van het goede voorbeeld geven op het gebied van veiligheidsvoorschriften nakomen, het dragen van de juiste kleding, zoals  schoenen en veiligheidshelm en het nemen van de dezelfde voorzorgsmaatregelen als werknemers. Bovendien moeten toezichthouders het voortouw nemen in de jacht op veiligheidsrisico’s.

Stap 4 Vergroot de betrokkenheid van medewerkers


Geef werknemers bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de planning en het uitvoeren van inspecties, voor het analyseren van hun eigen gegevens te aanzien van risico’s en voor het ontwerpen van de veiligheid-checklists.

Stap 5 Bevorder wederzijds begrip


Benadruk dat het nemen van risico’s de persoonlijke gezondheid en veiligheid van werknemers in gevaar brengt. Inzicht bieden in het ‘waarom’ van de veiligheid is een sterke motivator.

Stap 6 Train medewerkers in deskundigheid en veiligheid 


Train medewerkers goed en vaak. Zorg ervoor dat ze de informatie en de ontwikkeling van de vaardigheden die ze nodig hebben om ongelukken te voorkomen.

Stap 7 Moedig feedback aan


Moedig feedback aan van medewerkers. Uit lof voor werknemers die risico's herkennen en verslag doen van problemen die ze niet kunnen oplossen.

Stap 8 Maak van fouten leerervaringen 


Corrigeer niet alleen als risico's worden herkend, gebruik deze ook als leerervaringen voor medewerkers. Hiermee kun je werknemers helpen zich meer bewust te worden van potentieel gevaar op de werkvloer.

Stap 9 Handel snel bij veiligheidsproblemen

Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk reageert op veiligheidsproblemen en neem onmiddellijk stappen om te corrigeren.

Stap 10 Zie ongevallenpreventie als voortdurende uitdaging


Het voorkomen van ongevallen is niet iets wat je een keer met elkaar afspreekt. Het keert dagelijks terug, de hele werkdag lang. Leidinggevenden en medewerkers moeten zich realiseren dat het altijd beter kan. 

Bron: EHS Daily Advisor

Beeld: Getty Images