Het is een groot misverstand dat hart- en vaatziekten een mannenziekte is. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat hart- en vaatziekten onder vrouwen juist veel voorkomt. Met jaarlijks 20.000 dodelijke slachtoffers zijn hart- en vaatziekten bij vrouwen doodsoorzaak nummer een. Dit komt neer op iets meer dan 55 vrouwen per dag (bij mannen is dit 45). En waar bij mannen het sterftecijfer als gevolg van hart- en vaatziekten daalt, stagneert deze trend bij vrouwen. Sterker nog: bij jonge vrouwen stijgt het cijfer zelfs. Dat heeft alles te maken met de oorzaken en symptomen van hartklachten die bij vrouwen anders zijn dan bij mannen en niet worden (h)erkend. 

De oorzaken van hartklachten 

De oorzaak van hartklachten bij mannen zit vaak in de grote bloedvaten van het hart en bij vrouwen veelal in de kleine vaatjes. Hierdoor is het niet goed mogelijk om met röntgenfoto’s en scans de juiste diagnose bij vrouwen te stellen. Onderzoek naar de verschillen in hartfalen tussen mannen en vrouwen is nodig zodat de hartzorg voor vrouwen verbetert. Maar onderzoek alleen is niet genoeg. Hart voorkomen begint bij het herkennen en het erkennen van de signalen. Ook als werkgever kun je een (kleine) bijdrage leveren. Door bijvoorbeeld tijdig de signalen bij jouw werkneemster te (h)erkennen. Want de kans dat jouw werkneemster(s) met hartproblemen te maken krijgt is niet ondenkbaar. Naar schatting kampen meer dan 500.000 vrouwen met een hart- of vaatziekte.
 

Signalen van hartklachten bij je werkneemster

Signalen dat er iets mis is met het hart zijn bij vrouwen vaak minder duidelijk dan bij mannen. Typisch bij een hartinfarct is de beklemmende of drukkende pijn op de borst die kan uitstralen naar de bovenarmen, hals, kaken, rug en maagstreek. Deze pijn duurt ook in rust langer dan 5 minuten en kan samengaan met zweten, misselijkheid of braken. Ook bij vrouwen komen deze typische klachten voor. Maar daarnaast hebben vrouwen - vaker dan mannen - een of meer van de volgende klachten:

 • pijn in de bovenbuik, kaak, nek of rug.
 • pijn tussen de schouderbladen.
 • kortademigheid.
 • extreme moeheid.
 • duizeligheid.
 • onrustig gevoel, angst, snelle ademhaling.
 • stil infarct komt bij vrouwen vaker voor dan bij mannen. Soms gaat een hartinfarct ongemerkt voorbij. Dit wordt een stil infarct genoemd. Vaak komt dit bij toeval aan het licht, bijvoorbeeld bij het maken van een hartfilmpje.

 

Hartklachten verward met overgangsklachten

Bovenstaande klachten worden door vrouwen nog wel eens weggewuifd en met name bij werkneemsters in de overgang over één kam geschoren met overgangsklachten. Zo wordt bij hartkloppingen of vermoeidheid vaak aan de overgang gedacht. Maar deze klachten kunnen ook van het hart afkomstig zijn. Laat je werkneemster dus extra alert zijn op de volgende signalen: 

 • Klachten die langer aanhouden, zoals extreme vermoeidheid, duizeligheid of kortademigheid.
 • Hart- en vaatziekten in de familie, vooral bij familieleden onder de 60.
 • zwangerschapscomplicaties in het verleden zoals: zwangerschapsdiabetes, een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging.
 • vroeg in de overgang, Roken op jonge leeftijd (heeft voor vrouwen mogelijk ernstigere gevolgen dan voor mannen).
 • Een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap of zwangerschapsdiabetes. Deze klachten verhogen het risico op hart- en vaatziekten op latere leeftijd.

 

Dress Red Day

Om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen, organiseert de Hartstichting op 29 september Dress Red Day. Iedereen die goede gezondheidszorg voor vrouwen én mannen een warm hart toedraagt, wordt gevraagd om op deze dag iets roods te dragen of een rood accent op de kleding aan te brengen.

Bron: Hartstichting

Beeld: Getty Images