Mensen werken steeds langer door en daardoor stijgt de gemiddelde leeftijd op de werkvloer. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om wendbaarheid van organisaties en mensen. Dan rijst de vraag hoe we in Nederland kunnen zorgen dat mensen plezier houden in hun werk, hun vaardigheden ontwikkelen en gezond blijven. 

Aanpak duurzame inzetbaarheid

Het onderwerp duurzame inzetbaarheid leeft wel. Negentig procent van de werkgevers geeft immers aan maatregelen te willen nemen om hun werknemers langer vitaal en vakbekwaam te houden. 

  • Ruim driekwart biedt hiertoe scholing aan;
  • tweederde van de organisaties bekijkt de mogelijkheid voor het personeel om minder uren te werken;
  • en verder wordt er ingezet op aanpassing van de werkzaamheden en meer thuiswerken.

Dat blijkt uit onderzoek onder ruim duizend medewerkers personeelszaken door salarisverwerker ADP, uitgeverij Performa en adviesbureau Berenschot. 

En die maatregelen zijn nodig, want tweederde van de personeelsmanagers ervaart nu al knelpunten of verwacht deze binnenkort met werknemers die niet mee kunnen komen, voor wie de werkdruk te hoog is of die kampen met gezondheidsproblemen.

Werkgevers zijn nog zoekende

Toch blijkt ook uit het onderzoek dat ondanks de wil om maatregelen te gaan nemen, duurzame inzetbaarheid nog niet ingebakken zit. Bij slechts vijf procent van de werkgevers zit het thema nu al helemaal in de genen van de leidinggevenden. 

De meeste andere werkgevers hebben het beleid om mensen gemotiveerd en gezond te houden tot de AOW-gerechtigde leeftijd redelijk op orde, maar zijn nog zoekende wat er verder moet gebeuren. Hoe ondersteun je personeel zodat ze zich voortdurend blijven ontwikkelen en met plezier naar het werk gaan?

Leestip 

duurzame inzetbaarheid vitale medewerkers

Ook werknemers hebben verantwoordelijkheid

Het is echter niet alleen aan jou als werkgever om actie te ondernemen. Werknemers zouden zich zelf ook meer moeten bezig houden met hun eigen inzetbaarheid. Zij moeten levenslang blijven leren, ook al is het maar twee uur per week. Werknemers zijn nu nog te weinig flexibel en onvoorbereid op een andere omgeving.

Leestip!

12,5 miljoen euro om werknemers gezond te houden

De overheid ondersteunt ook initiatieven om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een potje van 12,5 miljoen euro gevonden in het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor projecten gericht op het verminderen van werkstress, goed werkgeverschap en vitaliteit op de werkvloer.

Regels voor de aanvraag

  • Belangstellenden kunnen vanaf september 2017 subsidie aanvragen voor de regeling Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren.
  • De aanvraagperiode loopt van 25 september 2017, 09.00 uur, tot en met 13 oktober 2017, 17.00 uur.
  • De subsidiabele kosten bedragen maximaal € 500.000, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50%, dus er is sprake van cofinanciering.
  • De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. 
  • De financiering leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid  van werkenden. Dat kan gaan over gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit. 
  • Werkgevers en werknemers investeren samen in mensen. Zij kunnen aan de slag gaan met loopbaanadvies, omscholing, meer autonomie op de werkvloer, leerambassadeurs enzovoorts.  Sociale partners en O&O-fondsen kunnen een belangrijke rol spelen door bij te dragen aan bewustwording en het bereiken van zoveel mogelijk werknemers.

Goede duurzame inzetbaarheid voorbeelden en inspiratie

Zie je het wel zitten om ook te investeren in duurzame inzetbaarheid maar heb je (nog) geen idee hoe je dit kunt aanpakken? Doe dan inspiratie op, op de website van het Agentschap SZW. Zo wordt bijvoorbeeld warenhuis Coppens genoemd. Duurzame inzetbaarheid voorbeeldEen nieuwe generatie heeft het familiebedrijf overgenomen en wil het bedrijf toekomstbestendig maken.

Hiervoor is een organisatiescan en een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daaruit kwam een behoefte aan meer structureel overleg tussen werkgever en werknemer naar voren. Om deze dialoog te stimuleren is een gesprekscyclus geïntroduceerd en besloten het medewerkertevredenheids-onderzoek jaarlijks te herhalen.

Het project bij Coppens is een illustratie van de thema’s ‘Organisatie- of bedrijfsscan’ en ‘Periodiek onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers’ binnen de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid.

Beeld: Getty Images