Beeld: Getty Images

Honderdduizenden flexwerkers kunnen geen eigen huis kopen omdat ze geen vast contract hebben. Vooral twintigers en dertigers voldoen niet aan het standaardplaatje terwijl deze groep wel gezien wordt als medewerkers met heel veel arbeidspotentieel.

Voor hen is het hebben van vast contract echter niet langer per se nodig. Met het initiatief ‘Hypotheek voor flexkrachten’ biedt HR-dienstverlener Unique flexkrachten de mogelijkheid om hun kans op een hypotheek te vergroten. Hierdoor is een vast contract niet langer nodig en komen flexkrachten ook in aanmerking voor een koophuis op basis van hun arbeidsmarktkansen. 
Flexkrachten kunnen hun kansen laten berekenen met de Arbeidsmarktscan. Deze beoordeelt medewerkers op basis van hun capaciteiten en niet op basis van het hebben van wel of geen vast contract. Hierdoor ligt hun kans op een hypotheek meer binnen handbereik. HR-dienstverlener Unique bundelt hiervoor haar krachten bundelt met Intelligence Group, De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek. 

#1 Waarom dit initiatief? 

Loes Dingemans, algemeen directeur van Unique: “We stevenen af op een onhoudbare situatie. Vandaag de dag hebben ruim 1,2 miljoen mensen een flexibel contract en dat aantal is alleen maar groeiende. Het is niet meer van deze tijd dat een Zzp’er of flexkracht – die net zo hard werkt en evenveel salaris krijgt als iemand met een vast contract – geen hypotheek kan krijgen op basis van een flexibele contractvorm. Wij bieden hen juist daarom een mooie en toekomstbestendige regeling. Samen met vooruitstrevende partijen bieden we onze flexkrachten een sterke positie om voorbereid te zijn op morgen.”
Ben Rogmans, partner bij Intelligence Group: “Een veranderende arbeidsmarkt vraagt om een veranderende aanpak. Dit geldt ook voor de criteria om in aanmerking te komen voor een hypotheek. Een vast contract is niet meer van deze tijd en wordt niet meer alledaags verstrekt.”

#2 Hoe werkt het?

Flexwerkers kunnen hun kansen laten berekenen met de Arbeidsmarktscan. Deze  toetst het arbeidsverleden, de huidige situatie en het toekomstperspectief van de flexkracht. Op basis van de met uitgebreide data onderbouwde score bepalen aangesloten geldverstrekkers of de flexkracht in aanmerking komt voor een hypotheek. Bovendien reikt Unique aan de hand van de resultaten van de scan ook een advies aan om de arbeidsmarktkansen verder te vergroten.

#3 Wat komt de medewerker nog te weten? 

De huidige score op de arbeidsmarkt wordt vertaald naar het aantal maanden dat iemand met zijn/haar profiel gemiddeld naar een baan zal moeten zoeken als hij/zij vandaag werkloos wordt. Daarnaast vertelt Unique hoe de medewerker met wat meer flexibiliteit (reistijd, verhuizen, aantal uren/dagen per week) z’n kansen kan vergroten. Tot slot gaan men in op de kwaliteit van de manier waarop de kandidaat naar een baan zoekt, of zou zoeken, en wordt advies gegeven over de manier waarop dat beter kan.

#4 Krijgt een medewerker met een hoge score een hypotheek? 

Dat hangt er vanaf. De verschillende hypotheekverstrekkers hebben verschillende regels voor acceptatie. Daar zit (nog) geen automatische goedkeuring in. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet willen ze de aanvragers met een hoge score apart bekijken en per geval beslissen of ze die een hypotheek geven of niet.

#5 Door wie kan het rapport gebruikt worden?

Door hypotheekverstrekkers, woonlasten en ww-verzekeraars en opleidingsinstituten. Maar de gegevens worden ook door de HR-afdelingen van bedrijven en organisaties gebruikt voor strategische personeelsplanning. Bij reorganisaties en ontslagrondes is met de rapporten vooraf bekend hoeveel tijd het de medewerkers zal kosten om een nieuwe baan te vinden. In veel gevallen is dat van invloed op de planning voor activering, scholing en ontwikkeling van medewerkers, de kosten van de reorganisatie, de hoogte van transitiebudgetten en de kosten van de WW voor eigen-risicodragers. 

#6 Kan ik als werkgever de test betalen?

Ja. Het makkelijkst is dan dat de werknemer de test koopt, het betaalbewijs uitprint en dat declareert bij jou.