Beeld: Getty Images

Stereotypen kloppen meestal niet en hebben – of het nu bewust of onbewust is – vaak nadelige gevolgen. Ook op de arbeidsmarkt en niet alleen voor sollicitanten maar óók voor jou als werkgever. Stereotypering zorgt er immers voor dat de kwaliteiten van mensen niet altijd goed worden ingeschat. Gevolg: de beste personen komen niet op de juiste plek.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft dagelijks te maken met vragen en klachten over discriminatie van mensen die op zoek zijn naar een baan. Stereotypering en vooroordelen spelen hierbij een cruciale rol. Op basis van eigen onderzoek en inzichten ontwikkelde het College de praktische training Selecteren zonder vooroordelen.

Deze training is bedoeld voor HR-professionals, managers  en anderen die zich bezighouden met het werven en selecteren van werkzoekenden. Trainer Rik Ringers reikt hierin strategieën aan om de werving en selectie meer vrij te maken van vooroordelen. 

#1 Welke stereotypen/vooroordelen komen het meest voor?

“Het meest komen vooroordelen voor over etnische afkomst, leeftijd, geslacht en handicap. En dan vooral onder de eerste twee groepen. Culturele verschillen én onbekendheid met elkaars (sub)culturen veroorzaken vooroordelen, net als bij leeftijd. 
Bij deze laatste twee groepen (geslacht en handicap) blijkt telkens weer uit onderzoek dat werknemers en werkzoekenden boven de 50 jaar  - die nog ‘maar’ 17 jaar hoeven te werken tot de huidige pensioenleeftijd van 67 jaar terwijl de gemiddelde verblijfsduur in een functie in Nederland gemiddeld circa 7 jaar is - te maken krijgen met vooroordelen als ‘vaker ziek, minder flexibel, langzaam, etc’.  Hetzelfde geldt voor sollicitanten met een handicap.”

#2 Komt het voor dat mensen die zeggen iedereen gelijke kansen te geven, toch bevooroordeeld zijn? 

“Jazeker. En dat laten we in de training ook naar voren komen. De deelnemers vullen voor aanvang van de training namelijk een online test (van Harvard University) in over vooroordelen. De uitslag daarvan wordt tijdens de training besproken. En dan is er eigenlijk nauwelijks meer discussie over het al dan niet en in welke mate hebben van vooroordelen. Want wat blijkt: iedereen heeft vooroordelen. Dat is een feit. De training helpt om deze te (h)erkennen en vooral te vermijden.”

#3 Wat levert de training op?

“De training is interactief en bevat oefeningen, opdrachten, testjes en vaardigheidsoefeningen. Negatieve effecten die bewuste en onbewuste stereotypen hebben op het werving- en selectieproces staan centraal. De training biedt naast inzicht, kennis en vaardigheden ook concrete maatregelen die de deelnemers én hun organisaties kunnen nemen om de invloed van stereotypen te verminderen. Naast ‘Aha-momenten’ en nieuwe inzichten levert deze training concrete maatregelen op om de invloed van stereotypen bij de werving- en selectieprocessen te verminderen. “

#4 Tot welke inzichten komen deelnemers van uw training? 

“De bewustwording dat iedereen vooroordelen heeft!”

Test
Om te kijken of jij met vooroordelen selecteert kun je onderstaande vraag uit de training beantwoorden. 
Wat is toegestaan in vacatures? 
…sportief en energiek…
…oud…
…vanaf 40 jaar…
…rijervaring…
…affiniteit met de jonge/oudere doelgroep…
…maximaal 55 jaar oud…
…jong…
…een specifiek netwerk hebben…
…veel levenservaring…
…tussen de 20 en 30 jaar…
…high potential…

 
10 tips
In het verlengde van de training van het College van de Rechten van de Mens zet Samen Sterk zonder Stigma zich ook in voor werving en selecteren zonder vooroordelen en dan in het bijzonder voor mensen met een handicap. Ingrid van Ommeren, adviseur bedrijven geeft 10 praktische tips aan HR-professionals om negatieve gevolgen van stereotypering te verminderen. 

1. Zorg voor diversiteit in de sollicitatiecommissie. 
2. Maak functie-eisen concreet.
3. Wees je bewust van stereotypering bij nieuwe wervings- en selectiemethoden.
4. Hoe het werven van mensen met een arbeidsbeperking op de agenda. 
5. Wees alert op subtiele vormen van discriminatie.
6. Weerleg vooroordelen met feiten. 
7. Veronderstel niet, maar stel vragen.
8. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag.
9. Bespreek de belastbaarheid. 
10. Geef inzicht in de businesscase. 

En wil je nog weten wat wel in een vacature kan? 
…tweede/volgende stap carrière…
…minimale werkervaring…
… junior accountmanager (zolang junior slaat op de functie)…
…jong en dynamisch team…
…rijervaring…
…een specifiek netwerk hebben…
…veel levenservaring…
…high potential…
…affiniteit met de jongere/oudere doelgroep…
…sportief en energiek…

Zelf deelnemen aan een training van Rik Ringers om te leren werven en selecteren zonder vooroordelen? Kijk dan in de agenda voor actuele trainingsdata. De eerstvolgende is op donderdag 1 september