Talentmanagement. Als dit thema dit jaar niet hoog op je agenda staat, dan loop je het risico dat talentvolle medewerkers -  die met hun frisse blik en drive om de organisatie op sleeptouw te nemen naar hogere sferen - razendsnel weer vertrekken.

Waarom heeft talent vaak maar zo'n korte bloeitijd?

Ze hebben bovengenoemde eigenschappen, maar lijken zich dood te lopen. Ze breken niet door de gestolde gewoontes heen en voegen zich soms snel, soms langzaam naar de maatstaven die al golden voordat zij als hemelbestormers binnenkwamen. 

Hoe blijf(t) je talent b(l)oeien? 

Hun korte bloeitijd heeft alles te maken met de bedrijfscultuur. Die gezamenlijke set regels, normen en waarden dwingen conformisme af en zelfs als diversiteit een belangrijk onderdeel is, gaat iedereen steeds meer op elkaar lijken en de verwachtingen op elkaar afstemmen. 

3 eyeopeners in talentmanagement:

#1 Talentmanagement is mensen ruimte geven om onafhankelijk te denken 

Diversiteit helpt. We weten dat divers samengestelde groepen kunnen profiteren van wat ook wel de wisdom of the crowd wordt genoemd. Het geheel van alle afzonderlijke meningen en kennis is meer dan de som der delen. Tegelijkertijd is er de noodzaak om mensen in één richting te laten denken en handelen. Pas dan worden ze effectief. Naar neveneffect is dat de verborgen wijsheid van de massa verloren gaat en verandert in verkokerde groupthink. Dit kan voorkomen worden door in de definitie van talent het onafhankelijk denken mee te nemen. Het zijn de onafhankelijke denkers die de massa wijs maken, blijkt uit onderzoek.  

#2 Talentvolle medewerkers moeten ook bij de organisatie passen 

Ook bij het werven en selecteren van nieuwe mensen denken we altijd op zoek te zijn naar talent. Naar onafhankelijke denkers die de organisatie een zetje in de goede richting kunnen geven. Toch zien we dat deze mensen al heel snel een deel van hun kritische vermogens overboord zetten. Vaak is dat ook zo omdat we selecteren op ‘passende’ mensen. Ze moeten voegen in het bestaande. Dat spanningsveld is niet zomaar oplosbaar. Maar het besef van het bestaan is de eerste stap naar het verenigen van deze twee. 

#3 Onafhankelijkheid moet een kernkwaliteit van je medewerkers zijn

De conclusie is dat talent en de onafhankelijkheid die nodig is om de groep in beweging te krijgen wordt opgezogen door de groep. De enige manier om te zorgen dat talenten ook de ruimte ervaren om hun zegenrijke werk te doen is, is de groep veilig te maken voor andersdenkenden. Maak ‘andersdenken’ een vaste waarde in je bedrijfscultuur.

Ofwel: Zorg dat onafhankelijkheid een kernkwaliteit van jouw medewerkers is. Beloon dat ook. Het is in de dagelijkse gang van zaken misschien best lastig om al die andersdenkenden binnen de organisatie te houden. Maar zonder hen verzand je in een middelmaat die je moet willen vermijden. Talentontwikkeling en talentmanagement gaat maar gedeeltelijk om de individuele medewerker. Het gaat zeker ook om de groep.

Leestip!

In 7 stappen de talentvolste kandidaat

Beeld: Getty Images