#1. Ze brengen kennis en levenservaring

Ouderen hebben overwicht en overzicht, hebben het politieke spel in de vingers en hoeven niet meer zo nodig te ‘scoren’ in hun baan. En ze vinden het nog leuk om hun kennis over te dragen ook.

#2. Ze hebben minder psychische problemen

19 procent van de jongeren tot 25 jaar heeft één of meer psychische klachten tegenover 10 procent van de mensen van 65-74 jaar. 

#3. Hun verzuim ligt lager

Opmerkelijk vaak zijn ouderen NUL-verzuimers. Maar als ze ziek zijn, dan is er ook wel iets aan de hand. Ze doen niet aan baaldagen, daarom is hun gemiddelde ziekteduur wel langer.

#4. Ze zijn loyaal

Ouderen zijn trouwer dan hun jongere collega. Het draait eerder om kwaliteit, bestendigheid en duurzaamheid. 

#5. Ze zijn evenwichtig in tijden van crisis

Door ervaring en kritisch vermogen is de oudere werknemer in staat om de nodige balans aan te brengen in soms woelige tijden van snelle veranderingen.

#6. Ze (het gros) blijven tot op hoge leeftijd gezond

Dat ouderen er gemiddeld lichamelijk op achteruitgaan is toe te schrijven aan slechts een kleine groep die sterk achteruitgaat.

#7. Gunstige werkgeversregelingen

Het UWV heeft voordelige regelingen voor werkgevers om 50-plussers in dienst te nemen zoals een mobiliteitsbonus. In sommige gevallen kunnen werkgevers een korting krijgen op de premies voor werknemersverzekeringen, of een vrijstelling krijgen van deze premies. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl

De cijfers

50-plussers met een WW-uitkering zijn twee keer zo lang werkloos als werkzoekenden onder de 50. Hoewel de jongste cijfers* een rooskleuriger beeld laten zien, lopen Van de 430.300 WW-uitkeringen gaan 191.500 uitkeringen naar 50 plussers. Tussen juli en augustus 2014 hervatten 10.584 werkzoekende 50-plussers hun werk. Zo’n 31% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.