Wat je als organisatie ook doet en waar je ook voor staat, zonder enthousiaste medewerkers ben je nergens. Zij zijn dagelijks verantwoordelijk voor het behalen van resultaten en het uitvoeren van de strategische plannen. Toch vergeten nog te veel werkgevers dat de beoordeling van oud-werknemers een enorme impact kan hebben op het huidige bedrijfsimago. Een van de meest belangrijke vragen aan collega’s die vertrekken zou dan ook moeten zijn: zou je familie en vrienden aanbevelen om bij ons te komen werken? Uit de Hr Marktmonitor van Unique blijkt dat bijna 90 procent van de werkgevers denkt dat oud-medewerkers de organisatie aanbevelen. Met slechts de helft van de werknemers die op deze vraag ‘ja’ antwoorden, is dit vrij optimistisch. In dit artikel vind je drie tips om dit percentage te verhogen.

1. Ken de wensen van je werknemers

Het lijkt zo simpel, maar toch zijn het vaak soft skills die managers en directeuren missen. Door de drukte van het werk voelen medewerkers zich soms vergeten en ongehoord. Terwijl twee derde van de werkgevers zegt aandacht te schenken aan of medewerkers op hun plek zitten, blijkt slechts één derde van de medewerkers dit daadwerkelijk te ervaren. Ook is het opmerkelijk dat 68 procent van de werkgevers aangeeft regelmatig een 1-op-1 gesprek te hebben met personeel, maar wanneer dit aan werknemers wordt gevraagd slechts 42 procent dit beaamt.  

Dit moet veranderen. Zeker als je bedenkt dat de belangrijkste reden om ontslag te nemen bij een organisatie de sfeer en cultuur zijn. Als organisatie moet je tijd en moeite steken in het leren kennen van het personeel en hun behoeften. Uit het onderzoek kwam naar voren dat werkgevers beperkte of geen doorgroeimogelijkheden zien als de belangrijkste reden voor ontslag. Binnen het grootbedrijf geeft 41 procent aan dat dit de reden is. Een wijziging in de privésituatie is volgens werkgevers ook een goede motivator om je baan op te zeggen. Als je vaker het gesprek aangaat met medewerkers, weet je zeker dat je in kaart hebt wat de wensen zijn en zorg je voor een positiever imago.

2. Let op verzuim

Ondanks dat werkgevers van het mkb denken dat verzuim veroorzaakt wordt door privéstress (25%), benoemen medewerkers werkstress als belangrijkste indicator voor verzuim. Binnen het grootbedrijf wordt zelfs gedacht dat 30 procent van het verzuim door de privésituatie komt. Ook blijkt dat de mate van verantwoordelijkheid die een medewerker heeft, ervoor zorgt dat hij of zij zich minder snel ziekmeldt. Het is dus zaak dat managers goed in de gaten houden wanneer een werknemer zich frequenter ziekmeldt en de tijd neemt om erachter te komen waar dit aan ligt. Zo voorkom je dat de werknemer de soms negatieve gevoelens en situaties opkropt en zich minder snel negatief uitlaat over de organisatie.

3. Zorg voor een positief afscheid

Deze stap wordt door slechts een handjevol organisaties goed doorlopen. Uit de cijfers blijkt dat het mkb vaker een exitgesprek voert dan grote organisaties. En dit terwijl zes op de tien ondervraagde werknemers aangeeft een exitgesprek op prijs te stellen. Maar wil je dat een oud-werknemer met een positief gevoel de deur uitloopt, is het exitgesprek enorm waardevol. Door aan te geven dat je de inzet en de mijlpalen die zijn behaald door de desbetreffende persoon altijd hebt gewaardeerd, sluit je de samenwerking prettig af.

Als je deze tips ter harte neemt dan zal zowel werkgever als vertrekkende werknemer met een positiever gevoel uit elkaar gaan. De werknemer voelt zich beter gehoord en begrepen en de werkgever houdt er een beter imago op na. Wie weet komt er op die manier nog nieuw talent jouw kant op!