Vier op de vijf medewerkers ervaren het beoordelingsgesprek als iets negatiefs dat niet bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling. Hoe keer je het om? 360 graden feedback helpt. Door ook collega’s, klanten of zelfs leveranciers om feedback te vragen, is het overall beeld zo objectief en volledig mogelijk. Maar deze zogeheten 360 graden feedback is niet alleen in het belang van jou als werkgever (of de leidinggevende). Ook de medewerker heeft baat bij feedback op zijn competenties uit verschillende hoeken.

5 vragen en antwoorden over het geven van 360 graden feedback.

#1 360 graden feedback geven, wat is dat eigenlijk?

360 graden feedback is een gestructureerde methode om terugkoppeling van anderen te krijgen op (werk)prestaties van medewerkers. Dat kan algemene feedback zijn op competenties, of op een specifieke vaardigheid, bijvoorbeeld hoe goed jouw medewerker ‘scoort' op het gebied van presenteren of luisteren.

De basis van de methode is dat verschillende mensen in een ‘cirkel’ om je medewerker heen om hun mening wordt gevraagd. Verschillende medewerkers kijken vanuit diverse invalshoeken naar hun collega. Naast collega’s bevindt de manager/leidinggevende/werkgever zich in die cirkel, maak ook een klant, leverancier, vriend of partner zijn goede bronnen voor de 360 graden feedback.

#2 Hoe werkt het precies?

Je medewerker zet zijn eigen visie op diens vaardigheden af tegen die van anderen. Het makkelijkst is, als je medewerker werkt met een vragenlijst die hij of zij invult over zichzelf en die ook de anderen laat invullen. Wel zo makkelijk met vergelijken van de verschillende beoordelingen.

Belangrijk is, dat de beoordelaars je medewerker en zijn/haar werkwijze goed kennen en niet bang zijn om eerlijk hun mening te geven. Anoniem  feedback geven is niet de bedoeling. Je medewerker kan de antwoorden dan niet bespreken met desbetreffende beoordelaar. Een soort ‘rondetafelgesprek’ met de feedbackgevers komt ook voor. Het is maar net wat jouw medewerker prettig vindt.

Voorbeeld van een mail over 360 graden feedback 

Beste collega,

Bij 360 graden feedback vertellen niet alleen je leidinggevende maar ook je collega’s hoe ze vinden dat je je functie invult. Hierdoor krijg je een scherper beeld van je eigen functioneren en kun je je gerichter ontwikkelen. Zoals een cirkel 360 graden rond is, betekent 360 graden feedback dat je feedback krijgt uit de ‘cirkel’ van mensen met wie je samenwerkt. Zo krijg je een completer beeld van jezelf en hoe je functioneert.

Zou je bijgaand feedbackformulier willen invullen voor de collega die dit verzoek aan je doet? Zij/Hij heeft het formulier voor zichzelf ook ingevuld en kan zo haar scores met die van jou vergelijken. Het kan zijn dat het door jou ingevulde feedback formulier leidt tot een gesprek waarin je om toelichting wordt gevraagd. 


Geef je score per onderdeel door een kruisje te plaatsen in het hokje dat van toepassing is. Punten die je moeilijk kunt beoordelen of naar jouw idee niet relevant zijn voor de functie, kun je overslaan. Onder de vraag is steeds ruimte voor eventuele toelichting.

Voorbeeld van vragenlijst 360 graden feedback geven 

360 graden feedback vragenlijst

#3 Wanner zet je de 360 graden feedback-methode in? 

360 graden feedback kun je inzetten bij functionerings- en beoordelingstrajecten, als voor- en nameting bij trainingen of voor jezelf, bijvoorbeeld als je van je medewerkers of klanten wilt horen hoe je ‘scoort’ op bepaalde competenties. Ben je wel zo klantgericht als je denkt? 

#4 Wat zijn de voordelen van 360 graden feedback?

De meest gehoorde voordelen van het gebruik van deze methode zijn:

  • het is laagdrempelig;
  • je medewerkers krijgen een goede terugkoppeling van mensen die hen het best kennen;
  • het draait niet – zoals bij veel testen het geval is  - om de invulkunsten van je medewerker;
  • het levert aanknopingspunten voor een gesprek op;
  • soms leidt het tot verrassende inzichten voor je medewerker. In de praktijk blijkt de omgeving iemand vaak milder te beoordelen dan je medewerker zichzelf ziet en/of beoordeelt;
  • de methode blijk (mits juist gebruikt en goede feedbackgevers) betrouwbaar.

#5 Waarvoor is 360 graden feedback niet bedoeld?

360 graden feedback is doorgaans niet geschikt voor werving en selectie, omdat je medewerker wordt beoordeeld op wat hij/zij in werkelijkheid doet in de praktijk. De methode is nadrukkelijk ook niet bedoeld als psychologische test. Uiteraard hangt het resultaat samen met de kwaliteit van degene die beoordeelt,  desalniettemin wijst onderzoek uit de methode betrouwbare resultaten laten zien.

360 graden feedback versus bevlogenheid en talent

360 graden feedback gaat uiteindelijk ook over bevlogenheid en talent. Uit diverse studies en medewerkerstevredenheidsonderzoeken blijkt dat medewerkers te weinig worden betrokken bij hun talentontwikkeling. Met als gevolg dat veel (potentieel) talent verloren gaat. Zonde natuurlijk!

360 graden feedback

Weten hoe bevlogen jouw medewerkers zijn? Doe mee met de HR Marktmonitor!

Hoe bewust ga jij om met bevlogenheid en talent van je medewerkers? Unique doet momenteel onderzoek naar de trends van de Nederlandse arbeidsmarkt in het grootste hr-onderzoek van werkgevend en werkend Nederland: de Hr Marktmonitor 2017. Dit jaar onderzoekt Unique de reis van de bevlogen medewerker.  Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zie je hoe werkgevend Nederland haar bevlogen talent vindt, de bevlogenheid behoudt en een goed afscheid neemt.

Hoe kun je deelnemen? 
Ook jij kunt als werkgever, ondernemer of HR professional deelnemen aan het onderzoek. Dat kan tot 20 november in een een-op-een gesprek met één van de consultants van Unique. Ga naar: Unique-hr-monitor. Vul je gegevens in en kom in contact met een van onze consultants.


Liever online deelnemen?

Liever online deelnemen aan de Hr Marktmonitor 2017? Dat kan natuurlijk ook. Ga naar Unique hr monitor, vul je gegevens in en je ontvangt vanaf 20 november een e-mail met deelname link.

Beeld: Getty Images