(Potentiële) medewerkers, en in het bijzonder generatie Y, kijken meer en meer met een kritisch oog naar de werkplek. Zij verwachten dat de faciliteiten die ze krijgen minimaal op hetzelfde niveau liggen zoals ze privé gewend zijn. En dat zij de ruimte krijgen om op een voor hen zo efficiënt en prettig mogelijke wijze te werken. 
Deze young professionals, ook wel de millennials genoemd, vind je in alle branches. Ze zijn niet honkvast, maar zien een baan als een project of opdracht waar ze van kunnen leren. Groei en persoonlijke ontwikkeling gaat boven financiële beloning. Deze generatie voelt zich snel beperkt door rigide institutionele organisatiestructuren en werkstijlen en een gebrek aan kennisdeling. Ze verwachten dat werkgevers een inspirerende omgeving bieden waarin er geen angst bestaat om fouten te maken maar dat dit gezien wordt als een leerproces.
Werkgevers die hieraan voldoen staan sterker op de arbeidsmarkt. Zo weet Marco van Gelder programma manager bij KPN voor ‘Het Nieuwe Leven & Werken’. Een belangrijk onderdeel van het (MVO) beleid van KPN. 

 #1 Wat voor werkplek wil generatie Y? 


“Een plek met alle faciliteiten die ze thuis ook hebben. Wi-Fi, internet, laptop,  smart phones, pc’s en tablet. Deze jongeren zijn digital natives en kunnen zich niets meer voorstellen bij een wereld zonder Twitter,  Google, WhatsApp, WeTransfer of Dropbox. Ze willen ook installeren en direct gebruiken, zonder handleiding. Zij snappen technologie sneller en gebruiken deze intuïtief. 
Ook verwachten ze dat de organisatie technologische middelen aanbiedt of dat zij die zelf mee kunnen nemen – Bring Your Own Device (BYOD) - om de werkzaamheden beter uit te voeren. ”

#2 Hoe spelen jullie daar op in? 


“Bij KPN hebben wij een intern communicatieplatform opgericht dat lijkt op een combinatie van Facebook, Twitter en Wikipedia. Hier kunnen bijvoorbeeld ideeën en meningen gepost worden waar iets nieuws uit kan ontstaan. Daarmee geef je als ondernemer vertrouwen en het gevoel dat je de werknemers serieus neemt. Wij hebben ons hierbij laten inspireren door jongeren. Het platform is een mix van wat de jongelui gewend zijn en de zakelijke context waarin het werk plaatsvindt. Het is daarbij een uitdaging om de bedrijfsveiligheid en privacy in de gaten te houden. Informatie moet op een veilige manier gedeeld worden. We leren de werknemers daarmee ook wat ze wel kunnen delen en wat binnenshuis moet blijven. Een ander voorbeeld is een app waarmee iedereen in het bedrijf een parkeerplaats kan reserveren, kan zien welke vergaderruimte vrij is of waar het team zich bevindt. ”

#3 Wat zijn de voordelen van die nieuwe flexibele werkplek? 


“Ten eerste bespaart het kosten. Daarnaast verhoogt  een werkomgeving waarin rekening wordt gehouden met rollen, persoonlijke voorkeuren  en werkstijlen, de productiviteit, creativiteit en het werkplezier van de medewerker. Een one-size-fits-all werkomgeving volstaat in deze context niet meer. De aandacht gaat steeds meer uit naar een gepersonaliseerde werkomgeving die plaats- en tijdsonafhankelijk is ingericht en aansluit bij de behoefte van de individuele medewerker om aantrekkelijk te blijven voor talent.”

#4 Verandert hiermee het traditionele werken? 


“ICT-innovaties maken het mogelijk voor medewerkers om zich overal en altijd met elkaar te kunnen verbinden. Medewerkers hebben meer mogelijkheden gekregen en kunnen kiezen voor een tijdstip, locatie en device dat het beste past bij een specifieke werksituatie. Het komt bijvoorbeeld steeds vaker voor dat medewerkers ‘s avonds vanuit huis nog even een telefoontje plegen naar de United States of ‘s ochtends om 08.00 uur beginnen met een conference call. De verwachting is dan ook dat werkdagen van 9 tot 5 in de toekomst eerder een uitzondering dan de regel zullen zijn. Een 24 uurs-economie waar de grens tussen werk en privé steeds meer vervaagt en het concept van een vaste werkplek losgelaten wordt, komt steeds dichterbij. Mensen bepalen nu veel meer zelf wanneer zij werk oppakken en uitvoeren.”

#5 Zitten we dan niet meer samen op kantoor? 


“Huisvesting blijft een belangrijk onderdeel naast ICT en HR. Het moet bij elkaar passen, iedereen moet makkelijk samen kunnen werken. Werknemers zullen een kantoorruimte wel steeds meer als ontmoetingsplek inrichten. Een ruimte met praktische faciliteiten waar samen aan een project gewerkt kan worden. Denk aan scrum of agile werken. Het steeds op je eigen plek zitten verdwijnt.” 

#6 Kunnen meerdere generaties in een bedrijf botsen? 


“Verschillende generaties kunnen elkaar versterken,  maar er kan zeker ook sprake zijn van wederzijds onbegrip. De technologie zelf is hier niet het issue maar in het bijzonder de adoptie van technologie. Het gaat hier om een natuurlijk gebruik van middelen of routines; waar ben je wel en niet mee opgegroeid en welke middelen zijn voor jou meer of minder bekend? Technologie adoptie loopt vaak iets minder snel bij ouderen, al hoeft dit niet altijd zo te zijn. Dit vraagt om diensten en oplossingen die rekening houden met zowel de ‘oude wereld’ waar ICT-onderdelen verbonden zijn met werkapparatuur van de medewerker (pc, desktop)  als de ‘nieuwe’ wereld waarin alle middelen steeds virtueler worden (cloud). Generatie Y, die wel bekend is met Skype, zal bijvoorbeeld binnen een bedrijf moeten leren omgaan met een systeem als een video conference.” 

#7 Hoe ziet u de toekomst?

 
“Na twee industriële revoluties, die elk gekenmerkt worden door één bepalend element; stoom en stroom, voltrekt zich nu een derde revolutie, ook wel de digitale revolutie genoemd waarin de computer centraal staat.  Internet is een  van de meest revolutionaire ontwikkelingen in dit digitale tijdperk. De verwachting is dat in 2020 mobiele kenniswerkers, ook wel Netwerkers genoemd, 45% van de beroepsbevolking uit zullen maken en dat dit percentage alleen maar verder zal toenemen. Deze ontwikkelingen vragen dus om een andere instelling van organisaties.”


KPN heeft een bespaarmeter opgesteld voor ondernemers, die zo eenvoudig kunnen zien hoe ze met de juiste inzet van ICT tijd, kosten en CO2-uitstoot (in het kader van MVO) kunnen besparen.