Om te beginnen wilt u burn-out in uw bedrijf natuurlijk voorkomen. Hoe?

Check deze preventietips:

#1 Talentmanagement: benut het menselijk kapitaal door optimaal gebruik te maken van ieders specifieke competenties en talenten.

#2 Investeer in leidinggevenden: Bevorder een coachende, stimulerende stijl van leidinggeven.

#3 Bied uitdaging en variatie

#4 Creëer een plezierige werksfeer

#5 Zorg voor een interventiekaart: maak medewerkers attent op de mogelijkheden op het gebied van coaching, bevordering van gezonde leefstijl, et cetera.

#6 Maak een terugkerend agendapunt van werkdruk: ga hierover in gesprek met uw medewerkers.

#7 Wees u bewust van de verschillen: Iedere cultuur heeft andere normen en waarden. Inzicht krijgen in deze verschillen leidt tot meer begrip onder de werknemers. Gedrag wordt bespreekbaar, met als gevolg een beter werkklimaat en een daling van het verzuim.

Toch een burn-out? Volg het stappenplan: 

Stap 1 Zorg voor professionele ondersteuning
Meld  uw werknemer indien nodig binnen vier dagen ziek bij de bedrijfsarts. Maak een bezoek aan een psycholoog bespreekbaar.

Stap 2 Onderhoud het contact
maak regelmatig afspraken, bel wekelijks, stuur een kaartje. 

Stap 3 Luister en toon begrip
Voor verwijten of ergernissen is geen plek. Positiviteit en een steun in de rug zorgen ervoor dat uw werknemer zich begrepen voelt. Dat is beter voor het herstel. 

Stap 4 Overleg met de medewerker over hoe de collega’s te informeren

Stap 5 Laat een probleemanalyse maken
Door de bedrijfsarts of een deskundige bij het UWV. Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter is dit verplicht en dient binnen zes weken te gebeuren. In de analyse staan nauwkeurig de klachten en de oorzaak van het verzuim beschreven.  
Op basis hiervan beoordeelt UWV of werkgever en werknemer voldoende inspanningen hebben geleverd om tot werkhervatting te komen. 

Stap 6 Controleer de ziekteduur
Is uw werknemer langer dan 18 weken ziek? Dan is er sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid. Is uw werknemer langer dan 42 weken ziek? Doe dan een ziekmelding bij het UWV. Is uw werknemer langer dan anderhalf jaar ziek? Vraag dan een WIA-uitkering aan.

Stap 7 Tref voorbereidingen voor de terugkomst van uw medewerker
Doe dit bijvoorbeeld samen met een deskundige op het gebied van re-integratie. Deze weet als geen ander dat arbeidsparticipatie bevorderend werkt voor het herstel van je werknemer. Een arbeidsdeskundige bekijkt op welke manier de werknemer zijn eigen werk weer uit zou kunnen oefenen. Kan dit niet, dan zoekt hij – samen met u – naar ander werk voor je werknemer binnen of buiten je bedrijf.

Stap 8 Zoek werk op het eigen niveau, maar zonder tijdsdruk
Maar periodiek afspraken, evalueer, geef feedback en waardering.

Stap 9 Bespreek het vervolg van de loopbaan pas als uw medewerker hersteld is

Stap 10 Beter? Geef herstelmelding door
Is uw werknemer weer beter? Geef dan de herstelmelding door aan de arbodienst of de bedrijfsarts. En meld hem beter bij het UWV. 

Lees ook:
Spits is stress
De jonge werknemer is gestrest
Zo geeft u burn-out geen kans
Burn-out - herken de sluipmoordernaar van je personeel

Meer lezen over burn-out en stress? Lees vier keer per jaar het gratis People Business Magazine. Wilt u een abonnement? Registreer dan hier.