Kwaliteit garanderen en een onderscheidende positie in de technische markt bekleden? Dan is alleen het werven van technisch personeel met kennis niet genoeg. Ook het inzetten op duurzame inzetbaarheid is in de techniek verschrikkelijk Techniek duurzame inzetbaarheidwaardevol. 'Een must zelfs,' stelt Dorien Dröge HR Business Partner bij Unique. ‘Medewerkers die gezond, gemotiveerd, met plezier en productief werken, dragen bij aan de kwaliteit. Daarnaast voorkom je dat technische kennis van je personeel te snel wegvloeit.’

Dit blijkt uit cijfers van de MKB Marktmonitor*

In het onderzoeksrapport valt te lezen dat kwalitatief personeel dé uitdaging is op personeelsgebied in de technische sector (60%, dat is significant vaker dan het gemiddelde van 49%). Daarnaast is het  behoud van kennis en kunde in de organisatie een veelgenoemd issue  (45%). Dit in combinatie met  vergrijzing, in de technische sector een veelvoorkomend probleem (pensionering is met 31% de meest voorkomende reden om uit dienst te treden), maakt de zoektocht naar capabele vervanging in techniek erg relevant. '

Zet in op duurzame inzetbaarheid,' adviseert Dorien Dröge. Waar te beginnen? Dit stappenplan Duurzame Inzetbaarheid Techniek geeft houvast én praktische tips: 

Tip #1 Duurzame inzetbaarheid begint bij binnenkomst  

Wees bij de sollicitatie al duidelijk en eerlijk over je verwachtingen, hierdoor voorkom je ongewenste uitstroom. Vertel bijvoorbeeld over:

  • Je organisatie (cultuur).
  • De werkzaamheden die je medewerker gaat doen. 
  • De werkplek waar hij of zij terechtkomt.
  • De mogelijkheden op doorgroei/specialisatie. 

Tip #2 Doe Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Doe een nulmeting door middel van Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Op die manier heb je een compleet beeld van de staat van de gezondheid op jouw werkvloer (uiteraard geanonimiseerd in verband met privacywet). Iedere werkgever is volgens de Arbowet (artikel 18) verplicht zijn werknemers een PMO aan te bieden. “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.” 

Eens in de drie jaar

PMO wordt uitgevoerd door één of meer Arbo professionals. Bij de uitvoering speelt de bedrijfsarts een centrale rol. Maar ook de Arbo verpleegkundige, arbeids- en organisatiedeskundige, laborant/functieassistent en doktersassistent kunnen bij PMO een taak hebben. Meestal gebeurt dat eens in de drie jaar, zodat jij en je medewerkers actueel inzicht hebben in de ontwikkeling van hun gezondheid en eventuele gezondheidsrisico’s. 

Laagdrempelige voorlichting

Een PMO kan ook nare zaken aan het licht brengen , zoals hart- en vaatziekten, diabetes waardoor het soms nodig is om iemand die medisch gezien iets mankeert, door te verwijzen. Ook kun je op basis van een PMO een algemeen beeld krijgen over het stresslevel.

Op basis daarvan kun je als organisatie actie ondernemen om je personeelsbestand vitaler te maken. Denk aan gezondheidsadviezen, het aanbieden van een sportabonnement, het uitnodigen van een life coach of foodblogger die leuk en laagdrempelig voorlichting geven over snel een eenvoudig gezond eten. Een PMO is bovendien een mooie aanleiding om met medewerkers in gesprek te gaan over hun functie (het is een leuke functie, maar ik kom niet meer zo goed uit de verf’), over doorgroeimogelijkheden en eventuele fysieke beperkingen (zijn er tools ter ondersteuning?). 

Tip! Advies over binden, boeien en behouden van talent?

Vraag Unique hr advies voor tips en advies over binden, boeien en behouden van talent in jouw organisatie.

Tip #3 Koppel oudere werknemer aan jongere

Veel technisch personeel (van service monteurs, chauffeurs en bijrijders tot spuiters en operators) in dienst dat fysieke arbeid doet? Om de oudere werknemer duurzaam inzetbaar te houden, is het koppelen van een meester (oudere werknemer) aan een leerling (jongere werknemer) een mooie constructie. De oudere werknemer wordt ontlast in zijn fysieke belasting.

Bovendien voelt hij zich gewaardeerd en kan zijn kennis en kunde overdragen. De jonge, nieuwe werknemer ontlast de oudere collega en wordt goed begeleid (niet in het diepe gegooid).

Tip #4 Blijf in gesprek over scholing en specialisatie

Iedereen wil bevlogen medewerkers. Vaak komen ze ook bevlogen binnen. Jij blij met een frisse wind in het bedrijf. Maar pas op voor verveling en sleur. Blijf met elkaar in gesprek. Vraag naar de pijnpunten van jouw technische talenten. En schakel daarbij snel voor een op maat gerichte aanpak. De een (vrachtwagenchauffeur) heeft baat bij een massagestoel in zijn auto, waardoor hij verlichting in zijn werk ervaart. De ander krijgt nieuwe energie door het volgen van een opleiding. Kortom: kijk welke middelen je medewerker nodig heeft om zijn werk gemakkelijker en lichter te maken. 

Tip #5 Koester je oudere medewerker

Oud, dus niet meer waardevol voor de organisatie, niet flexibel én vaker ziek? Het zijn allemaal vooroordelen. Uit verschillende onderzoeken blijkt het tegendeel. Gooi die vooroordelen overboord en kijk naar de positieve kanten van de oudere kracht: ze zijn stabiel, juist wel flexibel, veel ervaring, en vaak een andere mentaliteit. Kijk naar hun technische toegevoegde waarde voor de organisatie en ondersteun hen bij eventuele fysieke ongemakken, onregelmatige werktijden (nachtdiensten) en geef zo nodig extra uitleg bij snelle ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering.

Tip!

Organiseer eens een workshop over duurzame inzetbaarheid, voor de hele organisatie en laat medewerkers meedenken over de oplossingen en ondersteuning aan elkaar. Op die manier creëer je betrokkenheid.

MKB Marktmonitor

*De MKB Marktmonitor 2016 is een onderzoek van Unique Nederland en Motivaction Research & Strategy. Het onderzoek richt zich op bedrijven met maximaal 500 medewerkers. In deze achtste editie van de MKB Marktmonitor zijn Unique en Motivaction, naast de bedrijfseconomische ontwikkelingen, ingegaan op de personele ontwikkelingen, innovaties en duurzame inzetbaarheid in het MKB. Tussen mei en juli van 2016 namen medewerkers van Unique en Technicum persoonlijke of digitale interviews af bij 1.559 ondernemers.

MKB Marktmonitor, duurzame inzetbaarheid, technisch personeel