Beeld: Getty Images

Werkgevers die zich ervoor inzetten toegankelijk te zijn voor personen met een handicap worden beloond door de Lucille Werner Foundation. Deze stichting daagt bedrijven elk jaar uit een plek te verdienen op de ‘Business Walk of Fame’. Werkgevers kunnen zich echter niet zelf aanmelden, het zijn hun tevreden werknemers met een beperking die hun werkgever mogen voordragen.
Dit initiatief vindt dat jaarlijks plaats op Wereld Gehandicapten Dag 3 december. In het hart van de Zuidas heeft de Gemeente Amsterdam een boulevard aangelegd, gesierd met tegels van kunstenaar Henk Schiffmacher. Elk bedrijf dat zijn organisatie met diversiteit verrijkt, ontvangt een tegel die hier wordt bijgeplaatst.
Dit jaar hebben veertig tevreden medewerkers met een beperking hun werkgever voorgedragen. Volgens de Lucille Werner Foundation stuk voor stuk inspirerende voorbeelden van hoeveel er mogelijk is bij arbeidsparticipatie. Uiteindelijk kiest de jury voor vier winnaars in de categorieën ‘Meest toegankelijke werkgever groot bedrijf’, ‘Meest toegankelijke werkgever voor MKB’, ‘Meest creatieve idee’, ‘Aanmoedigingsprijs’. 

Vijf vragen aan Lucille Werner van LWF over deze prijs: 

#1 Was het aantal aanmeldingen groter dan vorig jaar? 

"Ja, dit jaar waren er meer inschrijvingen. En er waren ook voor het eerst meerdere medewerkers die dezelfde werkgever hebben vorgedragen. Het aantal is omhoog gegaan en de Business Walk of Fame heeft een bredere doelgroep bereikt. Bedrijven uit het hele land zijn ingeschreven door medewerkers met zichtbare en onzichtbare handicaps."

#2 Van welk initiatief werden jullie echt blij? 

"LWF neemt niet deel in de jury, dat is een aparte groep afgevaardigden van belangenorganisaties, overheid en werkgevers. Wat ons vooral is opgevallen is dat veel bedrijven worden opgegeven omdat er een aantal personen binnen de organisatie heel actief zijn om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Dat zijn prachtige voorbeelden van een ambassadeur die direct feeling heeft met het onderwerp en het belang inziet van inclusiviteit op de werkvloer. Een belangrijke tool om diversiteit en inclusie verder te borgen in de organisatie. Goed voorbeeld doet goed volgen."

#3 Inspireert de award andere werkgevers? 

"Dat is het doel van deze award. Om op positieve wijze te laten zien dat het loont om medewerkers met een handicap aan te nemen, op basis van waar zij goed in zijn en waar zij een bijdrage kunnen leveren. Niet omdat het moet, of omdat het subsidie oplevert, maar omdat het in het DNA van het bedrijf zit om kansen te creëren voor elke doelgroep, om zo een goede afspiegeling te zijn van de maatschappij."

#4 Wat moet een werkgever weten over medewerkers met een handicap?

"Het gaat om het talent, om wat mensen WEL kunnen en niet om wat mensen, door een handicap, eventueel niet meer zouden kunnen. Beeldvorming is een grote dooddoener als je kijkt naar mensen met een handicap. En een werkgever hoeft niet altijd de meest veilige keuze te maken, je kunt met oplossingen een heel eind komen.  Iemand die in een rolstoel zit, kan heel goed zittend werk doen, maar tussen de inschrijvingen zit bijvoorbeeld ook een vrachtwagen chauffeur met spasme. Het is geweldig dat een werkgever in oplossingen denkt."

#5 Wat is het belang van een divers personeelsbestand?

"Naast de economische voordelen: onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat collega’s van iemand met een handicap zich minder snel en vaak ziek melden en collega’s met een handicap zijn vaak inventief en creatief in oplossingen, zit de winst vooral in het sociale aspect. Werken maakt gelukkig en mensen voelen zich een waardevol onderdeel van de maatschappij. Dat straalt af op de collega’s en ook op de omgeving. Je creëert een begripvolle, flexibele en creatieve werkvloer door iemand met een handicap in je personeel op te nemen. Daarnaast is het belangrijk dat de werkmaatschappij een spiegel is van de reguliere maatschappij, zodat de juiste ideeën en de juiste oplossingen kunnen worden aangedragen. Dat gebeurt nog niet voldoende."

Enkele voorbeelden van de genomineerden

Genomineerden meest toegankelijke werkgever voor MKB:

01 Gemeente Venlo
: deze organisatie vindt het belangrijk dat mensen met een handicap volwaardig werknemer kunnen zijn. 
02 MMR Transport: dit relatief kleine transportbedrijf dat een chauffeur in dienst neemt met spasme, geeft enorm veel hoop: als het hier kan, kan het op heel veel plekken! 
03 Van Dijk Maasland: dit bedrijf laat zien hoe het ook kan! 5% Van de aanneemsom bij opdrachten wordt geïnvesteerd in mensen met een beperking en ook 5% van de medewerkers heeft een beperking. 

Genomineerden meest creatieve idee: 

 Bedrijven die op creatieve of ludieke wijze aandacht besteden aan of oplossingen bedenken voor het thema handicap en arbeid, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten of evenementen, maken kans op deze prijs.
01Niko: een organisatie die laat zien goed ‘out of the box’ te kunnen denken met thuiswerkmogelijkheden. 
02 Skills Netherlands: dit bedrijf maakt actief werk van het inzetten van skills van mensen met een beperking, zoals door het organiseren van een ParaSkills evenement. 
03 Webmastery: hanteert creatieve aanpak waarmee het bedrijf met het gebruik van moderne technieken mogelijkheden biedt voor mensen die vanwege een handicap vanuit huis werken.