Sociale innovatie, oftewel: Het actief gebruik maken van de ideeën van je eigen medewerkers om te verbeteren en te innoveren, staat bij een moderne organisatie op nummer één. Het is een must om met je mensen, diensten en processen te anticiperen op een continu bewegende markt, veranderende klantwensen en wijzigingen in wet- en regelgeving. Is jouw organisatie klaar om een leniger organisatie te worden?

Loes Dingemans, algemeen directeur van Unique Nederland geeft 4 tips:#1 Laat bestaande werkwijzen en structuren los

“Dit begint bij het directieteam en geldt voor de hele organisatie. Werkwijzen en structuren zijn ooit zo bedacht. Maar voor je het weet houden ze je gevangen en werken ze belemmerend om vrij te denken en te handelen vanuit de behoeftes die er nu zijn. Want goede ideeën worden alleen maar geboren als er ruimte is en die ook echt zo wordt ervaren. Dat is het mooie van bijvoorbeeld start-ups. Daar is die ruimte er gewoon. Grotere organisaties, zoals Unique, moeten hier steeds weer alert op zijn. De cultuur van ‘de beste willen zijn’ moet leidend zijn. Niet de bestaande systemen en structuren. Toch zie je dit vaak wel gebeuren naarmate organisaties groter worden. Daarom vinden we het bij Unique essentieel om onszelf zo te organiseren dat onze frontlinie, onze consultants in de lead zijn. Dit past overigens ook bij de behoefte die onze mensen hebben. Want ook die behoeftes veranderen.”

#2 Speel in op veranderende behoeftes van medewerkers 

“Met name de huidige generatie is gewend om altijd en overal toegang te hebben tot informatie. Jongeren willen niet uitvoeren wat anderen hen opdragen. Ze willen meedenken, zelf keuzes maken, zichzelf snel kunnen ontwikkelen en écht het verschil maken. Als je dit omarmt en ook echt op waarde schat, dan moet je jezelf als organisatie de kritische vraag durven stellen: Zijn wij zodanig georganiseerd dat we al dit potentieel, deze intelligentie en deze talenten maximaal faciliteren?’ Alleen dan krijg je wat je wilt: een organisatie die het verschil maakt. Voor relaties én voor elkaar.”

#3 Stop met traditioneel hiërarchisch aansturen  

“Traditionele patronen, structuren, procedures, overigens heel passend bij de tijd die voor ons ligt, zijn bij veel organisatie (ook bij Unique) soms nog te leidend. Concreet: Ik ben allergisch voor uitspraken als: ‘Omdat we het altijd zo deden’ of ‘omdat het moet’. Mijn ideaal is dat onze mensen iedere dag weer kritisch kijken of de huidige manier de beste is. Voor klanten, voor henzelf en daarmee voor Unique. Het vraagt om een omgeving waar iedereen de dialoog durft aan te gaan, zich veilig genoeg voelt om kritisch te kunnen zijn en fouten te mogen maken. Leidinggevenden moeten durven loslaten, de consultants en hun ideeën en behoeftes nog meer centraal stellen. Hun mensen vragen hoe zij het zien en willen, talenten zien en inzetten, breder dan alleen voor ‘de dagelijkse taken’. Meer gericht zijn op het wegnemen van belemmeringen dan op het controleren of iets gedaan is.” 

#4 Geef medewerkers invloed én verantwoordelijkheid

“Je bedrijf sociaal innoveren betekent dat je aanstuurt op verantwoordelijkheid, eigenaarschap en ondernemerschap. Betrek medewerkers (de frontlinie) bij actuele vraagstukken. Bijvoorbeeld door regelmatig ‘inspiratiedagen’ te organiseren waar je actuele en grote vraagstukken met werknemers bespreekt. Bij Unique hebben we ook maandelijks ‘consultant meetings’ waar onze consultants en experts (stafafdelingen) bij elkaar komen, met als doel onze organisatie continu te verbeteren. Of het nou gaat om dienstverlening, processen of werkomgeving. Iedereen heeft dus echt invloed én de verantwoordelijkheid om nieuwe ideeën of wijzigingen daadwerkelijk te implementeren in het team. Dit is dus niet meer alleen iets van het management. Het is van ons allemaal. Zo geven we iedere dag meer gezamenlijk vorm aan een leniger en krachtiger organisatie.” 

Loes Dingemans, Unique NederlandLoes Dingemans is sinds 1 februari 2016 algemeen directeur van Unique Neder-land. Dingemans was voor die tijd als operationeel directeur verantwoordelijk voor alle vestigingen en specialisaties van Unique Nederland. Daarvoor was zij zes jaar werkzaam als partner bij consultancy-bureau Pepertuum. Voor deze functie werkte Loes ruim twaalf jaar bij Unique, en bekleedde zij een reeks van functies: van intercedent tot regiodirecteur. Dinge- mans: ‘Mijn doel is om met eigentijdse oplossingen voor ondernemers in te spelen op de snel veranderende arbeids-markt.'

Fotografie: Jeroen Dietz