Beeld: Getty Images

Werknemers met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD (in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar) heeft een betaalde baan (voor tenminste 12 uur per week). De meesten van hen hadden wel werk, maar verloren dat door hun longziekte. 

Enkele cijfers:
-COPD is de vijfde oorzaak van arbeidsverzuim onder de Nederlandse werkzame beroepsbevolking. 
-Het verzuimpercentage van mensen met een chronische longziekte (astma en COPD) is 5,9% tegenover 4,2% in de beroepsbevolking.
-Iemand met een chronische longziekte verliest gemiddeld per jaar ruim 13 werkdagen door de aandoening. 
-Mensen met een longziekte worden vaker arbeidsongeschikt verklaard dan de gemiddelde beroepsbevolking. Met name COPD-patiënten met een lager opleidingsniveau worden vaker arbeidsongeschikt verklaard. (80-100%).

Gezondheidsklachten zijn de voornaamste reden voor mensen met een longziekte om te stoppen met werken. Maar niet iedere werknemer met COPD zou, als het werk hem of haar te zwaar valt, zich ziek hoeven melden of stoppen met werken. Met de nodige aanpassingen kan hij vaak zijn werk toch blijven doen.

Tips voor werkgevers:

#1 Maak de ziekte bespreekbaar, soms is een (kleine) aanpassing genoeg


COPD gaat niet meer over. In de meeste gevallen zal een werknemer in de loop van de tijd steeds minder kunnen. Als het werk hem of haar te zwaar valt, is het niet altijd nodig dat hij of zij zich ziek meldt. Met een (kleine) aanpassing kan hij vaak gewoon zijn werk blijven doen.

#2 Kijk samen met je medewerker hoe het werk zo goed mogelijk kan worden

georganiseerd in relatie tot de longziekte en betrek hierbij de bedrijfsarts. Iets minder dan de helft van de werkgevers weet dat hun werknemer een longziekte heeft. Slechts 7% van de werknemers met COPD heeft in een jaar tijd contact met de bedrijfsarts. 


Mogelijkheden aanpassingen
• flexibele werktijden
• thuiswerken (als dat mogelijk is)
• goed meubilair
• minder lichamelijk zwaar werk
• vaker een pauze
• ander, passend werk, helemaal of gedeeltelijk

Mogelijkheden voorzieningen
• longrevalidatie (Dat is een programma met als doel dat je medewerker zich beter gaat voelen, meer uithoudingsvermogen krijgt en beter zijn grenzen kan stellen)
• extra luchtreinigingsapparatuur
• bevochtigingsapparatuur
• parkeervoorziening
• extra schoonmaak
• aangepast meubilair
• prikkelvrije omgeving (bijvoorbeeld geen parfumlucht,
scherpe schoonmaakmiddelen of een printer
in de buurt)
• beschikbaarheid van iemand die het werk kan
overnemen bij ziekte

Wie regelt de aanpassingen?
Aanpassingen de medewerker kan meenemen naar een andere werkplek kan de werknemer zelf aanvragen bij UWV. Dit kan ook gaan om vervoer naar werk en weer naar huis. Aanpassingen aan het gebouw of machines, bijvoorbeeld een rolstoelingang, moet je als werkgever regelen. Op de site van het UWV (zoek aanpassingen op het werk) staan de mogelijkheden

Wist je dat...
Je werknemer ook aanpassingen kan doen als hij via detachering bij een andere werkgever gaat werken. Of als hij zijn eigen bedrijf start?

Mogelijke hulpmiddelen:
• een trolley voor een zware tas of werkmateriaal
• rollator
• rolstoel
• aangepast meubilair

#3 Lees het ervaringenboek om een beeld te krijgen hoe het is om te werken met een longziekte


Het boek: Werken met de longziekte COPD, tussen wens en werkelijkheid geeft op persoonlijke wijze inzicht in wat mensen met een longziekte meemaken op het werk. Hun ervaringen illustreren de soms moeilijke realiteit van werken met een longziekte, maar ook manieren om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. 

En dan nog dit:

Wat COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is:
een ernstige ongeneeslijke progressieve chronische longziekte. Jaarlijks overlijden in Nederland 6.000 mensen aan de gevolgen van COPD. De ziekte zorgt voor een luchtwegvernauwing die permanent aanwezig is en het ademen moeilijk maakt.

Wat de oorzaken zijn: Heel vaak is roken de oorzaak van COPD. Roken of meeroken beschadigt de longen ernstig. Daardoor kunnen longziekten zich gemakkelijker ontwikkelen. Maar het kan ook komen door: astma, longontsteking en andere longziekten, erfelijke ziekten, schadelijke stoffen, zoals houtstof, lijm en verfdampen, luchtvervuiling, bijvoorbeeld door fijnstof.

Wat er aan te doen is: Vooralsnog is er geen medicijn of behandeling om de longziekte te genezen. Wel worden de mogelijkheden op longreparatie wetenschappelijk onderzocht. Het Longfonds vraagt deze week (via collectanten) aandacht voor baanbrekend onderzoek naar longreparatie. Wetenschappers zoeken naar een manier om de lichaamseigen reparatie ‘aan’ te zetten. Ze bouwden succesvol een stukje long na en hebben nu meer inzicht in de mechanismen waarmee de groeifactoren het herstel van longweefsel verhogen. De kans om zieke longen te herstellen komt daarmee dichterbij. 


Bron: Longfonds