Een uitzendkracht staat onder contract bij een uitzendbureau. De diensttijd van een uitzendkracht telt mee als je een uitzendkracht op een bepaald moment zelf in dienst wilt nemen. Afhankelijk van de periode, maar zeker ook het aantal uitzendovereenkomsten, moet je als werkgever beoordelen welke rechtspositie de uitzendkracht inneemt bij een rechtstreeks dienstverband. Wil je de uitzendkracht zelf in dienst nemen, dan betaal je vaak een overnamefee.

Wat zijn de plussen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

De 3 plussen:

 1. Financieel voordeel
  Als werkgever ben je geen toeslag op het salaris aan een uitlener verschuldigd.
 2. Zekerheid
  Je bent ervan verzekerd dat dezelfde werknemer voor de duur van de overeengekomen periode het werk voor jou doet. Dat is zeker het geval als het beding van tussentijdse opzegging niet is gemaakt.
 3. Keuzevrijheid
  Je kunt zelf een kandidaat kiezen.

Wat zijn de minnen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

De 4 minnen:

 1. Je moet alert zijn
  Je moet als werkgever goed in de gaten houden dat er geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat als eventuele verlengingen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nodig zijn.
 2. Je bent gebonden
  Je bent als werkgever voor de overeengekomen tijd gebonden aan de gekozen werknemer. Je kunt niet eenzijdig een beding van tussentijdse opzegging overeenkomen. Heb je eenmaal deze afspraak gemaakt, dan moet dit voor beide partijen gelden.
 3. Je bent niet flexibel
  Het biedt geen oplossing voor plotseling aantrekken van extra personeel.
 4. Ongeschikt voor korte duur
  De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is geen oplossing voor aantrekken van personeel voor vrij korte duur.

Nog meer advies over tijdelijk personeel?

Krijg je liever advies over welke vorm van flexibele arbeid/arbeidscontracten past bij jouw bedrijf/afdeling? Ga na Unique en bekijk de opties voor tijdelijk personeel.