Met de Participatiewet, de Banenafspraak en initiatieven als Op naar de 100.000 banen word je als werkgever van alle kanten gestimuleerd om werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Als je dan eenmaal die stap gezet hebt, is het voor zowel jou als de nieuwe werknemer goed om een jobcoach in de arm te nemen. Op die manier haal je het beste uit de werkrelatie en komt de werknemer het best tot zijn recht. 

#1 Wat doet een jobcoach?

Sommige mensen hebben extra begeleiding nodig om goed te kunnen functioneren op de werkvloer. Denk aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of aan mensen met psychische problemen. De jobcoach helpt deze mensen op de werkvloer. Hij kan bijvoorbeeld een persoonlijk trainingsprogramma maken om het werk te leren en kan de werknemer te begeleiden op de werkvloer. Een jobcoach kijkt vooral naar wat iemand wel kan. Ook jou als werkgever of leidinggevende staat de jobcoach met raad en daad bij. 

#2 Hoe helpt een jobcoach mij als werkgever?

Met het coachen van de verantwoordelijke in het bedrijf verhoogt de jobcoach het succesvol participeren op de werkvloer. Ter illustratie; iemand met autisme of een lager IQ moet anders benaderd worden. Vaak gaat het om kleine dingen, maar een werkgever of leidinggevende moet die dingen wel weten. De coach helpt werkgevers proactief, maar als er een keer strubbelingen zijn denken ze  ook mee over het oplossen daarvan. Op deze manier helpt de jobcoach jou als  werkgever om goed gebruik te maken van de mogelijkheden van de werknemer. En voor taken die niet lukken wordt samen gezocht naar oplossingen zoals een herverdeling van het werk. 

#3 Moet ik de jobcoach zelf betalen? 

Wil je een jobcoach op de werkvloer, dan neem je contact op met een arbeidsdeskundige van UWV. Je medewerker komt voor een vergoeding van UWV in aanmerking als de jobcoach is aangesloten bij de door UWV erkende jobcoachleveranciers. En als de werknemer voldoet aan de voorwaarden. Hij of zij moet bijvoorbeeld een burgerservicenummer (BSN) hebben. En UWV moet vastgesteld hebben dat er sprake is van een structurele functionele beperking. 

#4 Hoe lang blijft de jobcoach? 

De jobcoach helpt minimaal een half jaar met inwerken. Na dat half jaar laat de jobcoach aan UWV weten hoe het met de werknemer gaat. Vervolgens kan hij je blijven begeleiden. Elk half jaar bekijkt UWV opnieuw of de jobcoach nog nodig is. De begeleiding door de jobcoach duurt maximaal 3 jaar. Het is de bedoeling dat je het werk daarna zelfstandig gedaan kan worden doen. Lukt dat nog niet, dan bekijkt UWV of er toch nog verlenging mogelijk is.

#5 Helpt een jobcoach ook met het vinden van een geschikte medewerker met een arbeidsbeperking? 

Ja, dat kan ook. Jobcoaches werken vaak nauw samen met het UWV en werkgeversservicepunten. Ze zijn op de hoogte van vacatures en spreken dagelijks werknemers. Mocht zo’n werknemer op zoek zijn naar een andere, nieuwe functie dan kan een jobcoach ook werkgevers benaderen en bemiddelen. 

Bron: Unieke Achterhoekers, UWV, Op naar de 100.000 banen