Beeld: Getty Images

De belangrijkste reden bij het inlenen van personeel via een uitzendbureau is de noodzaak tijdelijke personeelstekorten op te vangen of tijdelijk werknemers met specifieke kwalificaties in te schakelen. Aan het inlenen van uitzendkrachten kleven voor- en nadelen: 

De 4 plussen bij het inlenen van een uitzendkracht

  1. Je hoeft geen weken of maanden te wachten: je uitzendkracht is op korte termijn         beschikbaar
  2. Het uitzendbureau is de werkgever van je uitzendkracht. Voordeel is dat het uitzendbureau vrijwel alle werkgeversverplichtingen en de werkgeversrisico's op zich neemt. Zo hoef je geen loon te betalen bij ziekte van de uitzendkracht en geen personeelsdossier en salarisadministratie bij te houden. 
  3. Je bespaart tijd en kosten door het ontbreken van een sollicitatieprocedure.
  4. Je uitzendkracht vertrekt als jij van oordeel bent dat de uitzendkracht het werk niet goed doet.


De 3 minnen van het inlenen van een uitzendkracht

  1. Je uitzendkracht kan op ieder moment opstappen zolang het uitzendbeding geldt.
  2. Je kiest je uitzendkracht doorgaans niet zelf.
  3. Uitzendkrachten zijn relatief duur (ongeveer twee tot drie keer het brutoloon) omdat je ook betaalt voor het uitzendbureau dat de werving en selectie doet maar ook jouw rol als werkgever overneemt. Bedenk wel dat de kosten ook afhankelijk zijn van kennis en kunde van de uitzendkracht. Ben je op zoek naar hooggekwalificeerd personeel dan betaal je uiteraard meer. Dat geldt niet alleen voor het loon van de betreffende werknemer, maar ook voor de bemiddelingskosten van het uitzendbureau.

Ook goed om te weten


Het salaris:
het salaris van de uitzendkracht wordt altijd vastgesteld aan de hand van de functie-indeling die bij de inlener wordt gehanteerd. Een uitzendkracht heeft recht op hetzelfde loon en dezelfde toeslagen als werknemers die in dienst zijn van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid:
Hoewel je geen contract hebt met de uitzendkracht, ben je wel verantwoordelijk voor de naleving van de Arbowet. Een uitzendkracht mag jou als werkgever aansprakelijk stellen bij schade als gevolg van een bedrijfsongeval.

TIP: Controleer altijd of je aansprakelijkheidsverzekering ook ingehuurde uitzendkrachten dekt.


Wil je een uitzendkracht inlenen? Lees volgende week ons artikel: Uitzendkracht inhuren? In 5 stappen van verzoek naar contract.