Werknemers met reuma* hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Ongeveer 58 procent van de mensen met een reumatische aandoening heeft betaald werk. Bij mensen zonder reuma is dit ongeveer 79 procent. In totaal zijn zo'n 280.000 mensen met reuma arbeidsongeschikt. Dit is 16 procent van de mensen met reuma. Ter vergelijking: Bij mensen zonder reuma is dit ongeveer 3,5 procent.

Kwaliteit van leven
Uit onderzoek blijkt dat mensen die werken met reuma de lichamelijke kwaliteit van leven duidelijk lager waarderen dan andere chronisch zieken. Reuma komt niet alleen veel voor, maar heeft ook nog eens de grootste negatieve impact op de kwaliteit van leven.
Gezondheidsklachten en vermoeidheid zijn de voornaamste redenen voor medewerkers met reuma om zich ziek te melden of te stoppen met werken. Maar niet iedere werknemer met reuma zou, als het werk hem of haar te zwaar valt, zich ziek hoeven melden of stoppen met werken. Met de nodige aanpassingen kan hij vaak zijn werk toch blijven doen.

11 tips voor beter werken met reuma:

 

#1 Pas werkinhoud, werktaak of werkuitvoering aan 


Denk aan de overgang naar lichter werk. Het bij- of omscholen of het volgen van een opleiding kan hierbij helpen. 

#2 Verander de werktijden 


Door het aanpassen van werktijden zal je medewerker meer rust en regelmaat ervaren. Wat zou kunnen bijdragen is bijvoorbeeld; alleen overdag werken of later beginnen als dat nodig is door de ochtend- stijfheid. 

#3 Bouw rustpauzes in 

Om de te hoge belastbaarheid die door werk wordt wordt veroorzaakt te verminderen kunnen rustpauzes en werken eigen tempo helpen. 

#4 Verminder het aantal werkuren

Door het aantal te werken uren terug te schroeven geef je een medewerker meer tijd voor rust en herstel. Echter de maatregel heeft niet bij iedereen de voorkeur. Het maakt het lastig om te combineren met de inhoud van de functie. Bovendien betekent deze aanpassing ook minder salaris. 

#5 Neem gewrichtsbeschermende maatregelen 

Denk aan adviezen van een ergo- of fysiotherapeut. Gewrichtsbescherming heeft te maken met het voorkomen of beperken van beschadigingen van spieren, pezen en gewrichten. Het is het met beleid belasten van aangedane gewrichten. Dit is nodig wanneer gewrichten ontstoken zijn, maar ook in periodes dat je medewerker nauwelijks of geen klachten heeft. Bij medewerkers met reumatische klachten zijn de gewrichten kwetsbaarder. Verantwoord gebruik van de gewrichten, kan mogelijk schade in de toekomst voorkomen. Enkele tips:

  • Gebruik grote gewrichten in plaats van kleine
  • Verdeel de belasting over meerdere gewrichten
  • Voorkom éénhandige langdurige belasting 
  • Zorg voor afwisseling in houding en beperk statische belasting 
  • Vermijd krachtgrepen, zoals wringen en het dragen van zware dingen
  • Gebruik gewrichten in de meest stabiele stand. De meest stabiele stand van een gewricht is die stand waarbij de gewrichtsvlakken elkaar over een groot oppervlak raken.

#6 Verbeter het woon- en werkverkeer

Een voorbeeld is de mogelijkheid om een invalidenparkeerplaats bij het werk aan te vragen als de werknemer met de auto reist. 

#7 Bevorder de sociale/praktische steun op de werkplek

 
Het is belangrijk dat je de ziekte van je werknemer accepteert en begrijpt en samen met de werknemer naar oplossingen zoekt. Er is duidelijkheid bij de werkgever en de werknemer over wat de werknemer wel en niet kan. De Wet Verbetering Poortwachter bepaalt dat de steun op de werkplek als plicht geldt voor de werkgever. De arbodienst of bedrijfsarts ondersteunt en adviseert jou hierbij. 

#8 Pas de werkomgeving of werkmaterialen aan

Denk aan het aanbieden van een aangepaste werkstoel, aanpassingen aan de computer en/of aan de telefoon. 

#9 Verminder de belasting in privé-situatie 

De balans waartussen je werknemer zijn energie moet verdelen is geheel door hemzelf in te vullen en kan niet worden opgelegd. Je werknemer moet zelf zorgdragen voor een goede balans in de verdeling van energie tussen werk en privé. 

#10 Schakel een arbeidsdeskundige in

Het is noodzakelijk bij advisering over werkaanpassingen een arbeidsdeskundige in te schakelen. Een arbeidsdeskundige is goed op de hoogte en kan je voorlichten en helpen om goede keuzes te maken. De verantwoordelijkheid voor de keuze ligt bij de werknemer. Het inschakelen van een arbeidsdeskundige valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. 

#11 Ga samen op zoek naar ander werk

Als door vermoeidheid het werk niet meer is vol te houden, kan op zoek gaan naar ander werk binnen of buiten de organisatie een oplossing zijn. Helaas zijn veel medewerkers dan minder tevreden omdat een andere baan of functie weliswaar beter past bij hun mogelijkheden, maar dikwijls niet helemaal past bij hun wensen.


*Tijdens Wereld Reumadag worden verschillende activteiten georganiseerd om de de gevolgen van reuma van patiënten en hun omgeving in het dagelijks leven te onderstrepen. Daarnaast vraagt het Reumafonds en de Reumapatiëntenverenigingen relevante partijen om tegen deze gevolgen in actie te komen.
 
Lees ook: Zo geef je een medewerker met COPD meer lucht
Bron en meer informatie: Reuma en behoud van werk, richtlijn voor patiënt

Beeld: Getty Images