Rechtssocioloog Marc Hertogh onderzocht samen met andere wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen de controle op mensen met een uitkering. Onderdeel van dat onderzoek was een enquête onder uitkeringsgerechtigden. Het resultaat van deze enquête: mensen hebben het gevoel dat zij behandeld worden als fraudeurs, terwijl daar vaak helemaal geen reden toe is. Want "de meeste mensen doen alles keurig volgens de regels". En juist dat gevoel kan er toe leiden dat iemand alsnog frauderen. 

Wat is de oplossing? Persoonlijk contact. Hertogh: "Probeer een band met iemand op te bouwen en iemand te helpen met regels en het vinden van werk.

Geen woorden maar daden

Een voorbeeld van het bouwen aan die band is het programma Talentmatching in Rotterdam. Sinds 2017 werkt de gemeente Rotterdam samen met Unique aan dat programma. Om mensen die langere tijd werkloos zijn te helpen met de stap naar de arbeidsmarkt, gedurende een periode van zes weken. Kandidaten maken een portfolio, persoonlijkheidstesten en kennis met de arbeidsmarkt. En de samenwerking is succesvol! 134 mensen volgden het programma in 2017 en 62 van hen vonden een baan. Bijvoorbeeld Arenda Van. Zij vond, na twee jaar werkloos te zijn geweest, een baan in Rotterdam.

Het verhaal van Arenda lees je in dit artikel: Geen woorden maar daden.Bron: https://nos.nl/artikel/2238794-uitkeringsgerechtigden-willen-niet-behandeld-worden-als-fraudeurs.html