Er is krapte op de arbeidsmarkt en daar lijkt voorlopig geen einde aan te komen. Waar voorheen de kandidaat vooral zijn best moest doen tijdens een sollicitatie, zien we nu dat juist die organisaties zichzelf steeds meer moeten ‘verkopen’. Het is daarom belangrijk om te investeren in een goed employer brand, oftewel het aantrekkelijk werkgeverschap. Het valt op dat meer organisaties hiermee bezig zijn. Zo profileren werkgevers zich steeds beter op hun websites en social mediakanalen. Ze laten zien wie er werken, wat er bijzonder is aan de werkzaamheden en dat er naast hard werken ook ruimte is voor fun. Kortom, werkgevers werken hard aan hun werkgeversmerk om nieuw talent aan te trekken. Hoe kun je dit het beste aanpakken?

Huidig personeelsbestand is de basis
Uit de Hr Marktmonitor blijkt dat werknemers hun eerste indruk vooral baseren op de medewerkers die nu al in dienst zijn (70%). Hier kunnen je als bedrijf je voordeel mee doen. Het employer brand creëer je idealiter van binnen naar buiten. Ga intern aan de slag met vragen als: waar staan wij voor als organisatie? Wat voor type mensen voelen zich thuis bij ons? En hoe zorgen we ervoor dat we meer van deze toppers aantrekken? Het werkgeversmerk wordt op deze manier gebaseerd op de identiteit van de organisatie en schept een reëel en authentiek beeld. Dat maakt dat de eerste indruk, gebaseerd op de huidige werknemers, klopt met het employer brand.

Social media minder favoriet
Uiteraard vormen potentiële medewerkers hun mening over jouw bedrijf ook door online kanalen. Bijvoorbeeld via de bedrijfswebsite (37%). Opvallend is de mate waarin social media een rol speelt. Werknemers doen hier duidelijk minder vaak hun eerste indruk op. Slechts vijf procent vormt zijn mening via LinkedIn en eenzelfde percentage doet dit via Facebook. Toch is het belangrijk om deze kanalen goed op orde te hebben en in te zetten voor het uitdragen van het employer brand. Wanneer een potentiële werknemer eenmaal een indruk heeft van de organisatie, is het namelijk belangrijk dat deze consistent is op alle kanalen.

Het is hard werken
Een authentiek en sterk employer brand begint dus van binnenuit en zorgt ervoor dat de eerste indruk van nieuwe medewerkers over jouw organisatie de juiste is. Cruciaal is het uitdragen van het merk op de beschikbare kanalen om te zorgen voor de bevestiging van de opgedane eerste indruk. Vervolgens is het slim om je werkgeversmerk te blijven evalueren en versterken wanneer de organisatie zich verder ontwikkelt. Blijf vragen stellen als: Zijn we nog consistent in onze uitingen? Sluit wat we communiceren nog aan bij het merk? Willen we nog hetzelfde uitdragen? Een employer brand vraagt om continue aandacht om de juiste mensen aan te trekken en te behouden.