Gefeliciteerd! Je hebt de juiste kandidaat gevonden voor die vacature. Logisch dat je deze nieuwe collega zo lang mogelijk wilt behouden. De praktijk laat echter zien dat dit nog niet zo makkelijk is. Bevlogenheid en waardering blijken belangrijke factoren als het gaat om medewerkersretentie. Waardering tonen kan iedereen, maar gebeurt dit wel op de goede manier? En kun jij als werkgever wel bijdragen aan de bevlogenheid van medewerkers? In de Hr Marktmonitor heeft Unique zowel werkgevers als werknemers aan de tand gevoeld over deze onderwerpen.

Bevlogenheid verdient meer aandacht

Bedrijven besteden over het algemeen veel aandacht aan de bevlogenheid van medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van doorgroeimogelijkheden en het tonen van waardering. Toch is het in de ogen van de werknemer niet altijd voldoende. Slechts 40 procent van hen vindt dat er genoeg aandacht wordt besteed aan bevlogenheid. Binnen het grootbedrijf denkt ook 40 procent dat er voldoende aandacht voor is. Het mkb heeft meer focus op de bevlogenheid van medewerkers (48%). Deze cijfers wijzen uit dat zowel werkgevers als werknemers ruimte zien voor verbetering.

Waardering moet persoonlijk

Waardering tonen blijkt een cruciale manier om werknemers trots en bevlogen te houden. Er zijn echter veel manieren voor een werkgever om waardering te tonen. Hoe weet je dat je als werkgever inzet op de juiste manier van waardering? De meeste werknemers zetten persoonlijke aandacht (66%) met stip op één. Ook werkgevers in het mkb (68%) en grootbedrijf (70%) verwachten dat werknemers persoonlijke aandacht bovenaan hun wensenlijstje hebben staan (respectievelijk 68% en 70%). Je kunt het verschil maken door geregeld één-op-één gesprekken te plannen met medewerkers waarbij het individu centraal staat. Daarnaast kan tijdens deze gesprekken aandacht worden besteed aan de nummers twee en drie op de waarderingslijst van werknemers, namelijk opleidings- en doorgroeimogelijkheden (54%) en salarisverhoging (39%).

Complimenten worden overschat

Werkgevers zien juist meerwaarde in het geven van complimenten. Werkgevers in het mkb zetten het geven van complimenten op de tweede plek (56%). Ook het grootbedrijf denkt dat hier veel belang aan wordt gehecht en plaatst deze vorm van waardering op de derde plek (54%). Met 37 procent zet de werknemer deze vorm van waardering pas op plek vier. De waarde van het compliment wordt dus overschat door werkgevers. Bijna iedereen vindt het prettig om complimenten te krijgen, maar persoonlijke aandacht, opleidings- en doorgroeimogelijkheden en salaris blijken belangrijker.

De Hr Marktmonitor maakt duidelijk dat er op bevlogenheid nog veel te winnen is voor organisaties. Een van de sleutels is het tonen van waardering middels persoonlijke aandacht. Door hier meer focus op te hebben, voelen medewerkers zich gewaardeerd en blijven zij bevlogen. Dit vergroot de kans dat werknemers langer bij je in dienst blijven. Een win-win-situatie!