Longziekten kosten Nederland jaarlijks naar schatting 1 miljard euro, doordat mensen arbeidsongeschikt raken, vaak verzuimen of minder productief zijn. De uitgaven aan gezondheidszorg zijn hierbij niet inbegrepen. 

Veel longziekten zijn echter te voorkomen als werkgevers, werknemers, de politiek, de gezondheidszorg en anderen de handen ineen slaan, zegt voorzitter Aleid Wolfsen van de Long Alliantie Nederland. In een petitie roept de lobbygroep van longartsen, patiënten, verzekeraars en farmabedrijven de politiek dan ook op om extra geld vrij te maken voor preventie. De Long Alliantie wil namelijk voorlichtingscampagnes over gezond werken lanceren in de verschillende branches.

Daarnaast moet er in het middelbaar beroepsonderwijs veel meer aandacht worden besteed aan beroepsziekten, zodat aankomende jonge werknemers beter beslagen ten ijs komen.

Bakkers, gooi niet met meel

Zo kan bakkers, die het risico lopen een allergie voor meel, bakkersastma of andere zware, soms zelfs dodelijke longaandoeningen te krijgen, worden aangeleerd niet met meel te gooien of het te laten stuiven. Bakkerijen moeten ook werken met afzuiginstallaties die het meel afdekken en het schoonmaken dient te gebeuren met stofzuigers in plaats van met perslucht.

Longziekte in meerdere branches

Ook miljoenen andere Nederlanders werken dagelijks met stoffen en lopen het risico ziek te worden. Dit geldt onder anderen voor: 

  • lassers, 
  • werknemers in de chemische en metaalindustrie,
  • brandweerlieden, 
  • automonteurs, 
  • vrachtwagen- en buschauffeurs die veel worden blootgesteld aan dieselrook, 
  • tuinbouwmedewerkers kunnen allergisch worden voor pollen in de paprikateelt.

Bewustwording beroepslongziekte

Om longziekten te herkennen en te voorkomen moet er worden samengewerkt. 

#1 De bewustwording onder artsen en verpleegkundigen moet worden gestimuleerd, zodat zij beter leren doorvragen over de beroepsgerelateerde oorzaken van longziekten en hun kennis over beroepsziekten wordt vergroot. 

#2 Werknemers die werken met stoffen, moeten bovendien systematisch worden gescreend, zodat beginnende klachten vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt.

Zelf kun je op de werkvloer ook stilstaan bij de beroepsziekte. 

#3 Voor werknemers met astma of COPD zijn er werkwijzers ontwikkeld door de LAN in samenwerking met het longfonds. In deze werkwijzers staan onder meer tips om het werk goed te laten samengaan met een longziekte en informatie over wettelijke regelingen. Deze werkwijzers zijn gratis te bestellen via www.longfonds.nl/bestellen

ademnood_longziekte_beroepslongziekte#4 Lees ervaringsverhalen van anderen voor (h)erkenning. In het boek ‘Ademnood –Longziekten als gevolg van werk’ komen 7 slachtoffers van longziekten als gevolg van werk aan het woord. Zij vertellen hun adembenemende verhalen, over hoe lang het duurt voor duidelijk is wat je mankeert, over het verliezen van je baan waar je van houdt, over het sociale isolement en het gevoel niet meer mee te tellen én over preventieve maatregelen. Klik hier om Ademnood te openen.


Beeld: Getty Images