Voor 21 procent bleef de omzet stabiel en 16 procent zag een afname. Hiermee zet het MKB voor het tweede jaar op rij zeer positieve resultaten neer. Ter illustratie, in 2013, het dieptepunt als het gaat om de gerealiseerde omzetgroei, bleef het percentage dat groei noteerde steken op slechts 39 procent. Deze gegevens blijken uit de jaarlijkse MKB Marktmonitor* van Unique in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction onder 1.559 MKB’ers.

Omzetstijging ook voor 2016 verwacht 

MKB Marktmonitor 2016Ook het kalenderjaar 2016 wordt naar verwachting positief afgesloten. 58 procent verwacht dat de omzet groeit ten opzichte van 2015:

  • Slechts een op de tien ondernemers calculeert een afname van omzet in voor 2016.
  • Tevens denkt twee derde van de ondernemers (67%) een gelijke tred te kunnen houden met de concurrentie, dan wel een grotere omzetgroei te gaan realiseren dan branchegenoten.
  • Slechts 3 procent heeft het idee dat ze minder omzet zullen genereren dan hun concurrenten. 

Succes omzetstijging: aandacht voor personeel

Loes Dingemans, algemeen directeur van Unique over de onderzoeksresultaten: “Dat we nu voor het tweede jaar op rij succesvolle omzetcijfers mogen noteren voor het MKB, stemt mij zeer positief. Immers, het midden- en kleinbedrijf zijn de belangrijkste economische motoren van Nederland. Gaat het goed met hen, dan gaat het goed met Nederland. Het vasthouden van deze positieve lijn is dan ook een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. Wat hierbij absoluut niet mag ontbreken is aandacht voor het personeel, het meest waardevolle kapitaal van iedere onderneming. Door te inspireren, faciliteren en stimuleren creëer je bevlogen mensen. En juist zij maken het verschil. Dat zal zonder twijfel terug te zien zijn in de cijfers.”

* MKB Marktmonitor 2016

Het onderzoek van Unique en Motivaction richt zich op bedrijven met maximaal 500 medewerkers. In deze achtste editie van de MKB Marktmonitor zijn Unique en Motivaction nagegaan wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op het gebied van omzet, personeel, innovatie en duurzame inzetbaarheid.

Tussen mei en juli van 2016 namen medewerkers van Unique persoonlijke of digitale interviews af bij 1.559 ondernemers. 
MKB Marktmonitor verwachte omzetstijging