De tweejaarlijkse Workplace award, een initiatief van facilitair dienstverlener JLL, is een onderscheiding voor kantoorgebruikers die op een vooruitstrevende manier invulling geven aan de werkplek als drijvende kracht van organisatiedoelstellingen. De focus van de jury lag dit jaar op drie aspecten van ‘Human Experience’:

  • engagement
  • empowerment
  • fulfilment

Uit alle inschrijvingen selecteerde de jury Accenture, De Volksbank, Enexis, Plantronics, Travelbird en VGZ als halve finalisten. Op basis van het aantal publieksstemmen en het oordeel van de jury behaalden Enexis, Plantronics en VGZ de finaleronde. Vervolgens heeft de jury deze drie organisaties bezocht om zo te beoordelen wie de meest inspirerende Winning Workplace heeft. De werkplek van Enexis kreeg de tweede prijs en de werkplek van Plantronics ontving de derde prijs. Wat maakte VGZ tot winnaar?

De 5 focus-punten van VGZ:

 

#1 Beleving 

Vanaf het moment dat je bij VGZ binnenkomt tot het moment dat je het kantoor verlaat, staat beleving centraal. De dynamiek van de werkplekomgeving is zo intens dat medewerkers hierover continu met klanten en bezoekers in gesprek gaan. De missie van de organisatie om Nederland gezonder te maken is terug te zien in de huisvesting. 
Het stimuleren van vitaliteit komt onder andere tot uiting in het ‘fit forward’ programma, gezonde voeding, ergonomische oplossingen en ruimte voor ontspanning.

Leestip!

#2 Medewerkersbetrokkenheid

Een evaluatie van Het Nieuwe Werken (sinds 2009), leerde dat medewerkers beperkingen ondervonden met de inrichting om intensief samen te werken tussen afdelingen. Voor de inrichting zijn medewerkers daarom gevraagd mee te denken door middel van een uitgebreide werkplekanalyse. Dit is een digitale tool waarbij alle medewerkers werd uitgevraagd wat voor werkzaamheden ze deden, met wat voor percentages en met wie ze veel samen werkten. Op basis van die vertaalslag, gecombineerd met de strategie van VGZ en het strategisch huisvestingsplan, werd een nieuw inrichtingsconcept gemaakt. Bij het afstemmen van de kantoorinrichting op de wensen van medewerkers is gebruik gemaakt van de piramide van Maslow. Eerst werd gekeken naar functionele behoeften zoals het klimaat, licht, vitaliteit en gezonde voeding. Vervolgens naar sociale behoeften zoals transparantie, kennisdeling en samenwerking. En tot slot naar emotionele behoeften zoals ontspanning, betekenisgeving en zelfontplooiing.

Leestip!

#3 Agile werken

Drie jaar geleden introduceerde VGZ de VGZ Werkwijze met dagstarts, weekstarts en scrummen. Dat betekende dat er in het gebouw veel meer short time to market activiteiten gingen plaatsvinden. VGZ transformeerde naar één dynamische organisatie, die agile ging werken. Dat agile werken is vervolgens vertaald naar superieure klantbelevingsteams. 

Leestip!

#4 Samenvoeging HR en Facility Management 

VGZ heeft van HR en Facility Management  één bedrijfsonderdeel (HRFM) gemaakt met één strategie, die direct gerelateerd is aan de organisatiedoelstellingen. Binnen HRFM werken een Klantmanager en Klantadviseurs. Daardoor houdt het bedrijfsonderdeel continu contact met de ontwikkelingen binnen de organisatie. En die op de juiste tijd en op de juiste manier ondersteunen met huisvesting. De afdeling ziet zichzelf echt als human facilitators. 

# 5 Employee journey

Bedrijfsonderdeel HRFM heeft in 2016 de employee journey in beeld gebracht. Die begint met de reputatie van het bedrijf voor potentiële arbeidskrachten en deze journey eindigt ermee dat als de medewerker de organisatie verlaat hij dit als ambassadeur van VGZ doet. Bij HRFM staat alles in het teken van de employee journey, wat doorvertaald gaat worden in een optimale VGZ employee experience. Daarop wordt met touchpoints de regie gevoerd. Past iets niet binnen de employee journey, dan gaat het feest niet door. Hiermee creëert VGZ focus en daadkracht.

Leestip!

En met deze focus-punten grijpt alles in elkaar. VGZ’s aanpak bestaat uit vier elementen:

  1. De medewerkers zijn de ambassadeurs van VGZ.
  2. Gelukkige medewerkers voegen maximale waarde toe aan verzekerden en stakeholders. 
  3. HRFM levert met gedegen accountmanagement support hiervoor.
  4.  Tenslotte gaat het om zelforganisatie en vertrouwen. Die combinatie maakt VGZ tot Workplace winnaar.

 

Ben jij je bewust van de Employee Journey? Doe mee met de HR Marktmonitor!


Wil jij weten hoe je presteert ten opzichte van branchegenoten? Doe mee en ontvang gratis het volledige rapport.

Vul hier direct de Hr Marktmonitor in.