De reis van bevlogen medewerkers

'Hoe bewust ga je om met de bevlogenheid van jouw medewerkers. En wat verwacht je, als werknemer, van je werkgever als het gaat om bevlogenheid, waardering en cultuur?”

De bovenstaande vragen waren het uitgangspunt van de  alweer negende editie van de Hr Marktmonitor. Werkgevers en werknemers werkten mee aan ons onderzoek. In het mkb en grootbedrijf. Eigenaren, leidinggevenden, mensen met of zonder baan. Ruim 4.000 deelnemers gaven antwoord op onze vragen over waardering, cultuur, verzuim, verloop en ontwikkeling. We vroegen werkgevers wat hun verwachtingen zijn voor 2018. En bij werknemers peilden we hoe groot de kans is dat zij van baan veranderen en wat een werkgever kan doen om ervoor te zorgen dat ze juist een uitdaging vinden bij de organisatie waar ze nu werken. Het resultaat van al die vragen en antwoorden lees je in de Hr Marktmonitor.

Opvallend zijn zowel de verschillen als overeenkomsten tussen werkgevers en werknemers. Allemaal vinden we ontwikkeling en opleiding belangrijk en tegelijkertijd een uitdaging. Maar over bijvoorbeeld de wijze waarop organisaties kunnen werken aan hun imago verschillen we van mening. Net zoals werknemers en werkgevers anders denken over imago, identiteit of de beste manier om verzuim en verloop tegen te gaan.

Bestel ons onderzoek