De deelnemers aan de Hr Marktmonitor zien de toekomst rooskleurig. Een toekomst met een hogere omzet, meer personeel en als enige echte uitdaging de groei en ontwikkeling van medewerkers.

Samen met Raymond Puts, Country director USG People, kijken we naar de organisatorische ontwikkelingen in het mkb en grootbedrijf. In de Hr Marktmonitor vroegen we deelnemers naar de verwachte omzetontwikkeling van hun organisatie in 2018. Meer dan de helft van de respondenten uit mkb en grootbedrijf schat in dat de omzet in 2018 zal groeien ten opzichte van 2017. Daarbij valt wel op dat het mkb de omzetontwikkeling positiever ziet dan het grootbedrijf. Zorg, overheid en onderwijs schatten de omzetgroei minder hoog in dan de andere branches die meewerkten aan de Hr Marktmonitor.

Optimisme en economische groei

Puts: "Traditioneel is het mkb optimistisch. Ondernemers willen dat hun bedrijf groeit en kijken daarom op een positieve manier naar de cijfers. Banken en verzekeringsmaatschappijen zijn genuanceerder en ook gevoeliger voor digitalisering. Maar de conclusie blijft: iedereen verwacht groei. Wel is er het risico dat de stijging van omzet in alle sectoren geremd kan worden door de beperktere beschikbaarheid van personeel.”

We hebben de top van de economische groei nog niet bereikt. De euro is stabiel. Natuurlijk is er onzekerheid om ons heen, maar Puts verwacht op korte termijn geen groot gevaar dat deze ontwikkeling zou kunnen remmen. “Je ziet die economische groei terug bij de resultaten in de logistiek, techniek en bouw. Consumenten kopen en ontvangen. Dat geeft een impuls aan logistiek en industrie. Voorheen kochten we artikelen in winkels en nu komt het bij je thuis, de logistiek wordt fijnmaziger. De bouw maakt een inhaalslag, want we bouwen nog te weinig.”

Het optimisme is minder groot bij de overheid, zorg en het onderwijs. “Deze sectoren zijn budgetgedreven en als dat budget niet stijgt dan is er ook geen gevoel van groei. We zijn blijkbaar, ondanks het feit dat het kabinet meer geld vrijmaakt, niet in staat om groei in de marktsectoren om te zetten naar voldoende budget voor de zorg, overheid en het onderwijs.”

Aantal Fte groeit minder hard

Gemiddeld groeit ondernemend Nederland 64%, verwachten de deelnemers aan het onderzoek. Wat betekent dat voor het aantal werknemers, neemt het aantal Fte navenant toe met de omzet? Het antwoord op die vraag is duidelijk. Er behoefte aan meer personeel, maar de verwachting blijft hier steken op 46%. Wat is de oorzaak van het verschil in groeiverwachting? Puts: "Door de robotisering en digitalisering hoeft een hogere omzet niet automatisch te betekenen dat er ook meer banen zijn. In callcenters wordt steeds vaker gewerkt met een chatbot, bij banken en verzekeraars doen klanten steeds meer zelf en in de uitzendbranche automatiseren we een deel van de werving en het matchen. Dat betekent niet dat we mensen moeten vervangen, maar doordat we slimmer werken groeien we ook met minder mensen. Vergeet ook niet dat veel grote bedrijven nog een efficiency-slag maken, ook daarom zal daar het aantal medewerkers minder hard stijgen. Misschien is dat ook wel een zegen bij de zeer snel krimpende arbeidsmarkt. Als branche investeren wij als branche in het vinden en opleiden van geschikte medewerkers, want we hebben een vitale arbeidsmarkt nodig, juist nu de omstandigheden economisch zo gunstig zijn. Er staan nog te veel mensen aan de kant, mensen die we hard nodig hebben. Het gaat hierbij om groei van werk, zowel in vaste als flexibele banen."

Groei en ontwikkeling

"De grootste personele uitdaging voor 2018 ligt bij de groei en ontwikkeling van personeel, antwoordden de deelnemers van de Hr Marktmonitor. En ook het werven van personeel vergt aandacht. Welke uitdagingen ziet Raymond Puts? “In de eerste plaats het werven van gekwalificeerd personeel. Met daarna meteen vitaliteit en het tegengaan van verzuim en verloop. Die laatste twee horen bij een krappe arbeidsmarkt. Medewerkers die tijdens de economische crisis bij een werkgever bleven zullen nu eerder vertrekken. En in het mkb is verzuim een uitdaging. Allereerst vanwege de kosten, maar ook hier speelt de economische groei weer een rol. Door een krapper wordende arbeidsmarkt ligt extra werkdruk, en vervolgens verzuim, weer op de loer”
Wat kan een organisatie doen tegen verzuim en verloop? “Weet waarom mensen vertrekken. En besteed aandacht aan groei en ontwikkeling. Zorg dat je aantrekkelijk genoeg bent en blijft. Vooral bij collega’s die willen groeien, er zijn namelijk genoeg kapers op de kust. Verzuim pak je aan door processen te veranderen. Ben je als organisatie in staat om stress te beperken? En grijp je in wanneer je de oorzaken van stress ziet? Want zonder die oorzaken vind je de oplossing niet."

Opleiden voor een vitale arbeidsmarkt

Het thema opleiden wordt de komende jaren het cruciale onderwerp, vindt Puts. “Het is ons doel om de arbeidsmarkt vitaal te houden. En daarvoor zullen we alle capaciteit die we hebben aanwenden om mensen met een grotere afstand tot die markt te betrekken bij die arbeidsmarkt.” Hoe krijg je dat voor elkaar?.....

Vraag de Hr Marktmonitor aan, het grootste hr-onderzoek van Nederland. En lees het hele interview, net zoals de resultaten van ons onderzoek.