Beeld: Getty Images

De Nederlandse werkgeversvereniging AWVN wil dat er meer aandacht komt voor de zogenoemde 'techno-stress', de druk die ontstaat om constant bereikbaar te zijn na werk. Volgens AWVN kan het continu bereikbaar willen zijn, denk aan werkmail beantwoorden of steeds je mobiele telefoon checken - ook voor privédoelen - een probleem vormen voor de gezondheid van medewerkers. En dat zet de duurzame inzetbaarheid van werknemers op het spel. 

Om meer bewustzijn te creëren over het altijd maar ‘aanstaan’ van werkenden voert AWVN al enige tijd gesprekken met werkgevers om te kijken wat er aan die techno-stress gedaan kan worden. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een speciale app, de Tiptrack, die  onder meer voor een goede balans tussen werk en privé moet zorgen. 7 vragen aan woordvoerder Jannes van der Velde. 

#1 Wat is techno-stress?

“Mensen zijn heel de dag erg druk en bezet door apparaten die ze met zich meedragen. Waar ze ook zijn, ze ontvangen werkmail en telefoontjes van collega’s en klanten. Maar ook buiten werk om is er sprake van. Kijk maar eens om je heen, mensen zijn voortdurend met hun mobiele telefoon bezig, kijken ook in hun vrije tijd steeds op een scherm. De stress wordt veroorzaakt door het gevoel van niks willen of mogen missen. Het gevoel van steeds bereikbaar moeten zijn. En bij oudere werknemers ook nog door de druk van al die techniek moeten bijbenen.” 

#2 Gaat elke werknemer hieronder gebukt? 

“Als we kijken naar het werk gerelateerde gedeelte, dan hangt dat wel van de branche af. Van een fabrieksarbeider verwacht een werkgever niet gauw dat deze in de avond zijn werkmail in de gaten houdt. Maar vervul je een managementfunctie of ben je zzp’er dan is het toch een ander verhaal. Dan hoort het bereikbaar zijn er ook bij. En daar kies je dan voor.” 

#3 Waarom vraagt AWVN hier aandacht voor? 

“De moderne technologie kan, naast alle voordelen, ook een negatief effect hebben op onze gezondheid. Naast de stress, vermoeidheid, spanning en druk is bijvoorbeeld de motoriek van jongeren slechter dan die van vorige generaties omdat ze haast niet meer buiten spelen. En zo zijn er meer effecten waar je vraagtekens bij kunt zetten. Er is ook tijd voor bezinning en ontspanning nodig.”

#4 En in wiens belang gebeurt dat? 

“Techno-stress aanpakken gebeurt in het kader van duurzame inzetbaarheid. Ofwel werkenden zo lang mogelijk gezond en productief inzetbaar houden omdat de samenleving dat van hen vraagt. En in het belang van zowel de werkgever als de werknemer. Werkgevers willen een gezonde werknemer omdat die productief is en de werknemer wilt gezond zijn om goed te werken maar daarnaast ook een fijn privéleven te hebben. Bij duurzame inzetbaarheid komen die gedeelde belangen heel goed naar voren.”

#5 U ontwikkelt nu een app voor meer bewustwording?

“Wij testen momenteel een digitaal platform met bijhorende app. Deze heet Tiptrack en komt in 2017 beschikbaar voor het bedrijfsleven. Dit is er op gericht om werknemers helemaal aan het roer van hun loopbaan te laten staan. Denk aan modules als ‘Loopbaan’: wat wil ik in de toekomst en welke scholing heb ik nodig. ‘Wat vind ik van mijn werk en hoe kan ik het verbeteren’. ‘Financiën’: omdat we zien dat heel veel mensen hun financiële situatie niet op orde hebben en eventuele schuldenproblematiek heeft ook effect op je werk. ‘Gezondheid’: deze linkt naar de techno-stress en geeft persoonlijke tips.” 

#6 Kan wetgeving nog een rol spelen? 

“In Frankrijk wordt geprobeerd om de 'techno-stress' weg te nemen door mailen na werktijd te verbieden. Omdat ze daar geloven in de kracht van de wet en dat de werkelijkheid zich dan wel aanpast.  
Maar het wettelijk verbieden van mailen na werktijd is niet iets dat ook in Nederland werkt. In sommige ben je soms genoodzaakt om de telefoon aan te nemen in ‘privétijd’. Bovendien werken veel bedrijven internationaal met verschillende werktijden en dan kun je niet zomaar een lijn trekken via een wet. Maar gelukkig kent Nederland een overlegcultuur. Daarmee pakken we dit soort problemen aan. Daarbij zijn werknemers mondig genoeg om tegen de baas te zeggen dat ze er hinder van ondervinden. En de meeste werkgevers zijn daar heel redelijk in.”

#7 Heeft u nog tips heeft u voor werkgevers? 

“Wij adviseren werkgevers niet om heel drastische maatregelen te nemen. In het moderne leven lopen privé en werk nu eenmaal in elkaar over. Maar als werkgevers merken dat het uit de hand loopt, dan is het tijd om er iets aan te doen. 
In Duitsland kregen werknemers van BMW al het 'recht van onbereikbaarheid' in 2014 op afgesproken tijden. 
En bij een communicatiebureau in Haarlem wordt elke dag om 18.00 uur een knop ingedrukt waardoor de bureaus omhoog komen en er niet meer gewerkt kan worden. Als dat bij hen werkt, is dat prima. Maar dat kan niet één op één overgenomen worden bij elke organisatie. 

Tip:
Wees je er bewust van dat voortdurend bereikbaar zijn en de steeds ontwikkelende technologie niet alleen positief is. Daar zit een schaduwzijde aan.
En als je je daar bewust van bent, moet je er samen over praten, dat werkt het beste.
Spreek bijvoorbeeld af dat werkmail niet meer beantwoord wordt.  Gebruik overlegmodellen van de vakbond of schakel de OR in.”

Weten wat duurzame inzetbaarheid betekent voor jouw organisatie? 

Op donderdag 30 juni organiseert Unique een webinar, die inzoemt op deze vraag en zaken aan de orde worden gesteld, zoals: 
• Betekenis van duurzame inzetbaarheid
• Belangrijke succesfactoren, zoals Vitaliteit
• Rol Werkgever vs Werknemer
• Praktische tips om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan
Er is ook voldoende ruimte om in te gaan op cases en vragen tijdens de uitzending. Als gastspreker zal Bert Brinkman optreden, Sr.HR Management Consultant bij USG HR Professionals.