Hoe en wanneer voer je een gesprek over frequent ziekteverzuim? 2102


Is een medewerker vaak ziek? Dat heeft gevolgen voor je team, de productiviteit én je kosten. Ga bij frequent ziekteverzuim daarom het gesprek aan.

Frequent ziekteverzuim: 3 keer per jaar ziek

Circa 3,8% van de werkenden in Nederland verzuimt vanwege ziekte. Wanneer iemand in korte tijd al drie keer ziek is uitgevallen op het werk of vaker dan twee keer per jaar ziek is, dan is er sprake van frequent ziekteverzuim. 

Om grip te houden op frequent verzuim, en ter preventie van mogelijk meer/langdurig verzuim, is het zinvol om structureel gesprekken te voeren met medewerkers die (dreigen) frequent (te) verzuimen. Ook al zijn er voor het verzuim op het eerste gezicht hele verklaarbare redenen.

Is frequente ziekverzuim beïnvloedbaar?

Op die manier achterhaal je de beïnvloedbare oorzaken en kun je acties ondernemen om zo een volgende ziekmelding te voorkomen. Ervan uitgaande dat frequent ziekteverzuim in ieder geval deels beïnvloedbaar is.

Het kan immers met arbeidsomstandigheden te maken hebben, de inhoud van het werk, de verhoudingen met leiding en collega’s (bijv. een conflict) of omdat er iets wringt tussen wat het werk verwacht en wat er in de privésituatie wordt verwacht.

Invloed op frequent verzuim

Door het verzuim te bespreken wordt het voor een volgende keer al lastiger om verzuimverlof aan te vragen en is een medewerker geneigd om actief bezig te zijn met het voorkomen van verzuim. Zo heb je invloed op het verzuim van je werknemer en werk je aan duurzame inzetbaarheid.

Overigens kun je ook van het automatisme afstappen: als je ziek bent, blijf je thuis. Ziek zijn wil niet gelijk zeggen dat een werknemer niks meer kan. Met andere woorden: bespreek bij de ziekmelding wat iemand wel nog kan.

Leestip! 

Jouw rol bij ziekteverzuim

De rol van de direct leidinggevende is steeds belangrijker geworden. Jij en de verzuimende medewerker moeten er alles aan doen om weer snel en gezond terug te kunnen keren in het werkproces. De wet die hiervoor zorgt heet Wet verbetering Poortwachter (WvP).

Natuurlijk adviseert een bedrijfsarts jou, maar de WvP legt de verantwoordelijkheid bij jullie samen.

Leestip!

frequent ziekteverzuim

Tips voor het frequent verzuimgesprek

#1. Het juiste moment

Over het algemeen voer je dit gesprek wanneer er twee verzuimmeldingen in een maand plaatsvinden of wanneer je medewerker zich meer dan 3 keer in 1 jaar ziek meldt. En wel op het moment een medewerker weer beter is, dus niet tijdens een ziekmelding.

#2. Het gesprek

Een goed gesprek kan informatie opleveren die je nog niet wist. Bovendien kun je het verzuimgedrag beïnvloeden: medewerkers zijn eerder terug, of minder vaak afwezig. 

Ook kun je langdurig verzuim voorkomen, als je bijtijds weet wat een medewerker nodig heeft.

 • Kijk eerst in het dossier naar eerder verzuim en eerdere afspraken. Misschien kun je een bepaald patroon ontdekken.
 • Voer alle gesprekken persoonlijk en face tot face.
 • Leg het doel van het gesprek uit, waarbij het ook van belang is dat uitgelegd kan worden hoe de organisatie in algemene zin omgaat met (frequent) verzuim.
 • Zorg voor een actuele lijst van de ziekmeldingen van de medewerker.
 • Geef aan wat het betekent voor de medewerker zelf, de afdeling en de collega’s als de betreffende medewerker (onverwacht) weg blijft.
 • Schets het probleem dat ontstaat door het verzuimgedrag van de medewerker. Dit vergroot de bewustwording van de medewerker.
 • Zorg voor een positieve houding (zacht op de persoon en duidelijk op de inhoud)
 • Het gaat niet om verantwoording van de ziekmeldingen, maar om oplossingen en het maken van afspraken om te komen tot de verandering.
 • Kijk met elkaar naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen van veranderingen (bijvoorbeeld bij klachten bekijken wat medewerker nog wél kan). 

#3. De vragen

Probeer onderliggende oorzaken boven tafel te krijgen (zonder in te gaan op de medische oorzaken van het verzuim). Dat een medewerker zich 5 keer heeft ziekgemeld met verkoudheid/griep betekent immers niet dat hij ook 5 keer grieperig was.

De ziekmeldingen kan ook te maken hebben met een arbeidsconflict, zoals het feit dat het helemaal niet botert met die nieuwe collega. Als de medewerker niet spontaan verband legt tussen het verzuimgedrag en beïnvloedbare werkfactoren, kun je daarop doorvragen. 

 • Stel open vragen die gericht zijn op inzicht en actie.
 • Probeer de medewerker op een positieve manier te ondersteunen het zelfinzicht en het probleemoplossend vermogen te vergroten. Gebruik onderstaande vragen:
 • Welke zaken hebben meegespeeld bij het nemen van de beslissing om ziek te melden?
 • Is er een verband tussen het werk en de ziekmelding?
 • Heb je acties genomen (of nog dit nog doen) om oorzaken te beïnvloeden en toekomstig verzuim te voorkomen?
 • Kun je als werkgever iets voor de medewerker doen, zodat verzuim voorkomen kan worden?
 • Wat doe je als het goed met je gaat? Wat gebeurt er als het niet goed met je gaat? Hoe voel je dat het mis dreigt te gaan?
 • Welke acties kun je ondernemen om te zorgen dat je je goed voelt en wat kun je doen om te zorgen dat dat zo blijft?
 • Wat gaat er goed in je werk, ondanks je klachten, wat niet en wat kan er anders? Wat wil je in ieder geval blijven behouden?
 • Wat kun je zelf anders doen en wat kan/kunnen de leidinggevende / werkgever / collega’s anders doen?
 • Wat kunnen we afspreken?
 • Wat is de volgende stap en wanneer?
 • Hoe ga jij ervoor zorgen dat we volgend jaar niet weer ditzelfde verzuimgesprek hebben? 
  Pas wanneer jouw werknemer je een concreet antwoord heeft gegeven op deze vraag, is je frequent verzuimgesprek geslaagd.

Tip! Vervolgafspraak
Maak een vervolgafspraak als tijdens het gesprek bespreekpunten naar boven komen die meer aandacht nodig hebben, en om gemaakte afspraken te evalueren. Van belang is het samen de afspraken vast te leggen, en te benoemen wie welke activiteit wanneer gaat ondernemen.

Heeft de werknemer geen idee hoe het komt waarom hij zo vaak ziek is? En ook geen idee hoe hij dit moet veranderen? Laat hem er gerust even een weekje over nadenken. En zet daarna het verzuimgesprek voort.

Tip! Niet te snel oordelen
Sta niet bij voorbaat met je mening klaar. Beschouw het verzuim als een signaal en een reden voor aandacht. Ook als het verzuim volgens jou niet echt nodig was. Oordeel niet te snel. Zeg wel welk belang je hebt bij oplossingen en probeer je medewerker aan het woord te laten, vooral over de mogelijkheden om herhaling te voorkomen. Luisteren en doorvragen is altijd beter dan er meteen iets van te vinden. 

#4 Het actieplan

Wanneer het verzuim bespreekbaar en de oorzaak duidelijk is, stel je samen een actieplan op. Hier staat duidelijk in welke stappen worden ondernomen voor snel en vooral duurzaam herstel. Maak duidelijke afspraken waar iedereen op terug kan vallen.

Evalueer regelmatig - plan de (eerstvolgende) evaluatie(s) direct in - om daarmee het veranderende gedrag te activeren en in stand te houden en geef de medewerker complimenten als het lukt om minder te verzuimen.

Verzuimbegeleiding is tweerichtingsverkeer: bespreek ook of jij als leidinggevende iets kan doen om het verzuim te verminderen, (ervaren werkdruk, slecht georganiseerd werk) zijn bekende oorzaken van frequent verzuim.

#5 Vergroot het werkplezier

Het vergroten van werkplezier van werknemers is belangrijk om hiermee frequent verzuim te voorkomen. Geef aandacht aan werkplezier door te bekijken wat de medewerker energie geeft en neem dit mee in het actieplan.

Wil jij ook frequent ziekteverzuim tegengaan?

Gezond en gelukkig personeel is de sleutel tot blijvend succes, binnen iedere onderneming. Samen met een HR Adviseur van Unique zorg je voor duurzame inzetbaarheid binnen je organisatie. Meer informatie of een advies op maat? Bel dan gratis met 0800-280 00 00 of vul onze aanvraag in. Wij nemen binnen één werkdag contact met je op. 

Beeld: Getty Images

3 tips om bij te dragen aan het werkgeluk van je uitzendkracht 


Uitzendkrachten zijn het minst tevreden met hun werk, blijkt uit de jongste cijfers van het CBS. Kunnen werkgevers bijdragen aan het werkgeluk van hun uitzendkrachten? Loes Dingemans, directeur van Unique denkt van wel.

Van alle werkenden is het aandeel personen dat tevreden is met het werk het kleinst onder uitzendkrachten (66%). Het aandeel werkgeluk is het grootst onder zelfstandig ondernemers (81%). Daarna volgen respectievelijk vaste werknemers en flexibele werknemers (78% en 75%). Dit meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse van eerder gepubliceerde cijfers. 

Werkgeluk ligt voor het oprapen
Een relatief groot deel van de uitzendkrachten geeft aan dat het niet lukte om een vaste baan te krijgen. Vooral zij toonden zich minder tevreden. Kunnen werkgevers bijdragen aan het werkgeluk van hun uitzendkrachten? Loes Dingemans, directeur van Unique denkt van wel. In het AD stelt zij: 'De banen liggen voor het oprapen, het werkgeluk dus ook.'

Loes Dingemans geeft tips waar uitzendkrachten en werkgevers hun voordeel mee kunnen doen.

Tip 1. Werk aan zelfkennis, de eerste stap naar werkgeluk  


Dat hoeft niets te kosten, het aanbod gratis persoonlijkheids- en competentietesten op internet is groot. Dat soort testen kunnen je uitzendkracht een goed beeld geven van wie hij is en wat zijn vaardigheden zijn. Voor een compleet beeld, is het goed als de uitzendkracht ook jou, zijn collega’s of vrienden, om eerlijke feedback vraagt. Zelfkennis is de eerste stap naar werkgeluk.

Leestip!

Tip 2. Stel je op als ZZp’er


Een relatief groot deel van de uitzendkrachten geeft aan dat het niet lukte om een vaste baan te krijgen. De onvrede zit hem bij deze groep in het niet hebben van een vast contract. Kunnen ze dat beïnvloeden? Ja, zegt Dingemans, uitzendkrachten zouden zich meer kunnen opstellen als een zzp’er:

 • ze zijn assertief
 • kunnen zichzelf verkopen
 • vragen wat opdrachtgevers van hen verwachten
 • vragen wat zij kunnen doen om het verschil te maken in de organisatie.

Een uitzendkracht die laat zien dat hij het werk serieus neemt, wordt door werkgevers en collega’s ook eerder serieus genomen. De kansen op een vast contract kunnen daarmee toenemen. 

Leestip!

Tip 3. Voorkom een mismatch

Past de uitzendkracht bij jouw organisatie en andersom: past jouw bedrijf bij de uitzendkracht? Zorg dat je een mismatch voorkomt. Om die mismatch te voorkomen, is het goed als uitzendkrachten bij zichzelf nagaan wat zij zoeken in een werkgever en werkplek. Een persoonlijkheidstest kan ook hier uitkomst bieden. Daarnaast is het goed om in het sollicitatiegesprek te vertellen over hoe mensen in het bedrijf met elkaar samenwerken.Tip: laat de uitzendkracht eerst een dagje meelopen. Dan weet je allebei waar je aan toe bent.

Leestip!

Wil jij ook meer bevlogen (uitzend)krachten?

Goed én bevlogen personeel is de sleutel tot blijvend succes, binnen iedere onderneming. Samen met een HR Adviseur van Unique ontdek en ontwikkel je het talent binnen je organisatie. We kijken naar ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit. Meer informatie of een advies op maat? Bel dan gratis met 0800-280 00 00 of vul onze aanvraag in. Wij nemen binnen één werkdag contact met je op. 

3 tips om bij te dragen aan het werkgeluk van je uitzendkracht 


Uitzendkrachten zijn het minst tevreden met hun werk, blijkt uit de jongste cijfers van het CBS. Kunnen werkgevers bijdragen aan het werkgeluk van hun uitzendkrachten? Loes Dingemans, directeur van Unique denkt van wel.

Van alle werkenden is het aandeel personen dat tevreden is met het werk het kleinst onder uitzendkrachten (66%). Het aandeel werkgeluk is het grootst onder zelfstandig ondernemers (81%). Daarna volgen respectievelijk vaste werknemers en flexibele werknemers (78% en 75%). Dit meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse van eerder gepubliceerde cijfers. 

Werkgeluk ligt voor het oprapen
Een relatief groot deel van de uitzendkrachten geeft aan dat het niet lukte om een vaste baan te krijgen. Vooral zij toonden zich minder tevreden. Kunnen werkgevers bijdragen aan het werkgeluk van hun uitzendkrachten? Loes Dingemans, directeur van Unique denkt van wel. In het AD stelt zij: 'De banen liggen voor het oprapen, het werkgeluk dus ook.'

Loes Dingemans geeft tips waar uitzendkrachten en werkgevers hun voordeel mee kunnen doen.

Tip 1. Werk aan zelfkennis, de eerste stap naar werkgeluk  


Dat hoeft niets te kosten, het aanbod gratis persoonlijkheids- en competentietesten op internet is groot. Dat soort testen kunnen je uitzendkracht een goed beeld geven van wie hij is en wat zijn vaardigheden zijn. Voor een compleet beeld, is het goed als de uitzendkracht ook jou, zijn collega’s of vrienden, om eerlijke feedback vraagt. Zelfkennis is de eerste stap naar werkgeluk.

Leestip!

Tip 2. Stel je op als ZZp’er


Een relatief groot deel van de uitzendkrachten geeft aan dat het niet lukte om een vaste baan te krijgen. De onvrede zit hem bij deze groep in het niet hebben van een vast contract. Kunnen ze dat beïnvloeden? Ja, zegt Dingemans, uitzendkrachten zouden zich meer kunnen opstellen als een zzp’er:

 • ze zijn assertief
 • kunnen zichzelf verkopen
 • vragen wat opdrachtgevers van hen verwachten
 • vragen wat zij kunnen doen om het verschil te maken in de organisatie.

Een uitzendkracht die laat zien dat hij het werk serieus neemt, wordt door werkgevers en collega’s ook eerder serieus genomen. De kansen op een vast contract kunnen daarmee toenemen. 

Leestip!

Tip 3. Voorkom een mismatch

Past de uitzendkracht bij jouw organisatie en andersom: past jouw bedrijf bij de uitzendkracht? Zorg dat je een mismatch voorkomt. Om die mismatch te voorkomen, is het goed als uitzendkrachten bij zichzelf nagaan wat zij zoeken in een werkgever en werkplek. Een persoonlijkheidstest kan ook hier uitkomst bieden. Daarnaast is het goed om in het sollicitatiegesprek te vertellen over hoe mensen in het bedrijf met elkaar samenwerken.Tip: laat de uitzendkracht eerst een dagje meelopen. Dan weet je allebei waar je aan toe bent.

Leestip!

Wil jij ook meer bevlogen (uitzend)krachten?

Goed én bevlogen personeel is de sleutel tot blijvend succes, binnen iedere onderneming. Samen met een HR Adviseur van Unique ontdek en ontwikkel je het talent binnen je organisatie. We kijken naar ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit. Meer informatie of een advies op maat? Bel dan gratis met 0800-280 00 00 of vul onze aanvraag in. Wij nemen binnen één werkdag contact met je op. 

3 tips om bij te dragen aan het werkgeluk van je uitzendkracht 


Uitzendkrachten zijn het minst tevreden met hun werk, blijkt uit de jongste cijfers van het CBS. Kunnen werkgevers bijdragen aan het werkgeluk van hun uitzendkrachten? Loes Dingemans, directeur van Unique denkt van wel.

Van alle werkenden is het aandeel personen dat tevreden is met het werk het kleinst onder uitzendkrachten (66%). Het aandeel werkgeluk is het grootst onder zelfstandig ondernemers (81%). Daarna volgen respectievelijk vaste werknemers en flexibele werknemers (78% en 75%). Dit meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse van eerder gepubliceerde cijfers. 

Werkgeluk ligt voor het oprapen
Een relatief groot deel van de uitzendkrachten geeft aan dat het niet lukte om een vaste baan te krijgen. Vooral zij toonden zich minder tevreden. Kunnen werkgevers bijdragen aan het werkgeluk van hun uitzendkrachten? Loes Dingemans, directeur van Unique denkt van wel. In het AD stelt zij: 'De banen liggen voor het oprapen, het werkgeluk dus ook.'

Loes Dingemans geeft tips waar uitzendkrachten en werkgevers hun voordeel mee kunnen doen.

Tip 1. Werk aan zelfkennis, de eerste stap naar werkgeluk  


Dat hoeft niets te kosten, het aanbod gratis persoonlijkheids- en competentietesten op internet is groot. Dat soort testen kunnen je uitzendkracht een goed beeld geven van wie hij is en wat zijn vaardigheden zijn. Voor een compleet beeld, is het goed als de uitzendkracht ook jou, zijn collega’s of vrienden, om eerlijke feedback vraagt. Zelfkennis is de eerste stap naar werkgeluk.

Leestip!

Tip 2. Stel je op als ZZp’er


Een relatief groot deel van de uitzendkrachten geeft aan dat het niet lukte om een vaste baan te krijgen. De onvrede zit hem bij deze groep in het niet hebben van een vast contract. Kunnen ze dat beïnvloeden? Ja, zegt Dingemans, uitzendkrachten zouden zich meer kunnen opstellen als een zzp’er:

 • ze zijn assertief
 • kunnen zichzelf verkopen
 • vragen wat opdrachtgevers van hen verwachten
 • vragen wat zij kunnen doen om het verschil te maken in de organisatie.

Een uitzendkracht die laat zien dat hij het werk serieus neemt, wordt door werkgevers en collega’s ook eerder serieus genomen. De kansen op een vast contract kunnen daarmee toenemen. 

Leestip!

Tip 3. Voorkom een mismatch

Past de uitzendkracht bij jouw organisatie en andersom: past jouw bedrijf bij de uitzendkracht? Zorg dat je een mismatch voorkomt. Om die mismatch te voorkomen, is het goed als uitzendkrachten bij zichzelf nagaan wat zij zoeken in een werkgever en werkplek. Een persoonlijkheidstest kan ook hier uitkomst bieden. Daarnaast is het goed om in het sollicitatiegesprek te vertellen over hoe mensen in het bedrijf met elkaar samenwerken.Tip: laat de uitzendkracht eerst een dagje meelopen. Dan weet je allebei waar je aan toe bent.

Leestip!

Wil jij ook meer bevlogen (uitzend)krachten?

Goed én bevlogen personeel is de sleutel tot blijvend succes, binnen iedere onderneming. Samen met een HR Adviseur van Unique ontdek en ontwikkel je het talent binnen je organisatie. We kijken naar ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit. Meer informatie of een advies op maat? Bel dan gratis met 0800-280 00 00 of vul onze aanvraag in. Wij nemen binnen één werkdag contact met je op. 

Tags: frequent ziekteverzuim
0 op basis van 0 beoordelingen

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief