Op die vraag is geen pasklaar antwoord te geven, wel kunnen 5 pijlers uit het onderzoeksrapport Duurzame inzetbaarheid op bedrijfsniveau je op weg helpen. Ecorys voerde dit onderzoek uit voor het Ministerie van SZW. De vijf pijlers ondersteunen samen een effectief duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Elke pijler is op zijn beurt weer opgebouwd uit verschillende beleidsinstrumenten:

#1 Vitaliteit, gezondheid en arbeidsomstandigheden

> Aanbieden van bedrijfsfitnesslessen, een cursus stoppen met roken of andere preventieve maatregelen die de gezondheid bevorderen.


#2 Employability en scholing

> Aanbieden van scholing of cursussen met het oog op een toekomstige andere functie binnen de organisatie.

#3 Mobiliteit en preventiebeleid

>Aanbieden van een andere functie binnen de organisatie, functieroulatie (waarbij werknemers regelmatig verschillende werkzaamheden doen) en werk-naar-werk-ondersteuning bij dreigend ontslag.

#4 Arbeidskosten en productiviteit

> Extra verlof en/of vakantie voor oudere werknemers, vrijstelling van onregelmatige uren, overwerk of ploegen- of weekenddiensten, en demotie.

#5 Re-integratie en werkhervatting oudere werklozen 

> Creëren van volwaardige arbeidsplaatsen, leerbanen of stageplaatsen voor 55-plussers.


Wat betekent duurzame inzetbaarheid voor jouw organisatie?  Volg ons webinar
 
De term ‘duurzame inzetbaarheid’ is al tijdje een veel gehoorde kreet. Is dit nu een hype of moeten we als organisatie nu echt aan de slag met dit onderwerp? Wat houdt duurzame inzetbaarheid eigenlijk in en waaruit bestaat deze dan? En waar eventueel te beginnen? Tijdens het webinar worden deze vraagstellingen en zaken aan de orde gesteld:
• Betekenis van duurzame inzetbaarheid
• Belangrijke succesfactoren, zoals Vitaliteit
• Rol Werkgever vs Werknemer
• Praktische tips om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan

Uiteraard is er ook voldoende ruimte om in te gaan op cases en vragen tijdens de uitzending.

Aanmelden?  Je kunt je hier aanmelden en vervolgens live inloggen vanuit huis of kantoor, maar je kunt ons online seminar ook on-demand volgen.

Meer lezen over duurzame inzetbaarheid?

Hoe technostress duurzame inzetbaarheid verziekt

Blog Raymond Puts: In 8 stappen duurzaam inzetbare medewerkers

Twintig jaar in dienst? Zo maak je medewerkers wendbaar

Goed werkgeverschap is focus op duurzame inzetbaarheid