Groei en de krapte op de arbeidsmarkt

De Nederlandsche Bank (DNB) voorspelt voor dit jaar een loonstijging van 1,9%. En in 2019 en 2020 stijgen de lonen verder, met 3,5 en 4%. De "werkende gaat eindelijk profiteren van de economische opleving", aldus DNB. En die hogere lonen zijn een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt: potentiële werknemers kunnen vragen om hogere lonen en werkgevers gaan mee in die wensen. Om zo het juiste personeel aan te kunnen trekken. En niet alleen stijgen de salarissen, werkgevers zullen ook eerder een vast contract aanbieden.

Vooral de bouw, horeca en ICT kampen met een personeelstekort. Daar zullen de loonsverhogingen dan het eerst merkbaar zijn. In 2014 stonden in die branches zeven werknemers klaar voor een vacature, nu zijn dat er twee. Toch is dat tekort en zijn die voordelen niet overal en voor iedereen merkbaar.

Omzet en de groei van het aantal medewerkers gaat niet altijd hand in hand

De voorspelde hogere lonen zijn een positief gevolg van de schaarste op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd belemmert een tekort aan mensen ook weer de groei van de economie. Want organisaties met een tekort aan personeel zullen ook minder produceren en zo een lagere economische groei beïnvloeden.

Omzetgroei en de groei van het aantal medewerkers gaat dit jaar al niet hand in hand, dat blijkt ook uit het onderzoek van Motivaction en Unique voor de jaarlijkse Hr Marktmonitor. Binnen bijvoorbeeld het grootbedrijf verwachten werkgevers dat de omzet met 53% zal groeien. Met 37% blijft de groei in het personeel dan achter en wordt er zelfs rekening gehouden met een krimp in het aantal banen. Oorzaken voor die krimp zijn de arbeidsmarkt, maar ook (lees ik in het artikel in het NRC) zijn werkgevers niet altijd bereid om het maken van extra kosten en investeren in meer personeel.

Bovendien: de werkloosheid is verdeeld en zo ook het effect op die hogere salarissen. Vooral werkzoekenden in de leeftijdcategorie 25 tot 45 hebben kans op een nieuwe baan. Het werkloosheidspercentage voor die groep is 3,7%. Terwijl werkzoekenden tussen de 15 en 25 jaar te maken hebben met een werkloosheidspercentage van 9,5%. Voor 45+'ers is de werkloosheid 4,7%. De eerste groep merkt het minst van de banengroei en daarmee ook minder van de hogere lonen.

Deelnemers aan het onderzoek voor de Hr Marktmonitor merken bovendien niet altijd dat het aantal relevante vacatures groeit. We vroegen werknemers in alle leeftijdscategorieën of zij vinden dat het aantal relevante vacatures afneemt. Gemiddeld 45% van de respondenten signaleert geen verandering, groei of krimp, in het aantal banen. 21% heeft het gevoel dat er minder banen zijn en 34% van de werknemers ziet juist meer werk. Worden werknemers ook vaker benaderd voor functies, de uitgelezen kans voor die invloed op een hoger salaris? Nee, zegt ruim de helft van de respondenten. 14% wordt wel benaderd en dat zijn dan vooral werknemers in de leeftijdscategorie 25 tot en met 34.

Bronnen: NRCNOS en de Hr Marktmonitor van Unique. 

 

Wil je de Hr Marktmonitor bestellen? Dat kan hier!