De gegevens zijn gepubliceerd in de MKB Marktmonitor, een onderzoek van Unique* uitgevoerd in samenwerking met Motivaction. Voor deze zevende editie zijn 2.142 mkb’ers ondervraagd over de bedrijfseconomische en personele ontwikkelingen van hun bedrijf en duurzame inzetbaarheid. De 9 belangrijkste personele ontwikkelingen in het mkb:

#1 Aantal medewerkers blijft in 2015 gelijk

Ruim de helft (57 procent) van de mkb’ers verwacht dat het aantal medewerkers (vast en flexibel) gelijk zal blijven. 34 procent verwacht een groei en slechts 9 procent een afname. Uitschieters hierbij zijn de provincie Utrecht, waar 43 procent een stijging van het aantal personeelsleden verwacht, en de provincie Groningen, waar het minder rooskleurig gesteld is. 20 procent van de Groningse ondernemers verwacht namelijk een daling.

#2 Ontwikkeling personeel is belangrijkste speerpunt 

Het ontwikkelen van medewerkers is het belangrijkste speerpunt in het personeelsbeleid in 2015. 53 procent noemt dit thema. Daarnaast geldt dat de match met de bedrijfscultuur het zwaarst weegt bij het aannemen van nieuw personeel, gevold door vakkennis en werkervaring. 

#3 Beperkte doorgroeimogelijkheden belangrijkste reden om uit dienst te gaan

De belangrijkste reden voor medewerkers om uit dienst te gaan is dat er slechts beperkte of geen doorgroeimogelijkheden zijn (35%). In de bouw en industrie is pensionering de voornaamste oorzaak van verloop.

#4 Match bedrijfscultuur belangrijk criterium bij werving en selectie

Bij het selecteren van nieuwe medewerkers kijkt het mkb naar diverse criteria. De match met de bedrijfscultuur (63%) weegt het zwaarst, gevolgd door vakkennis (57%) en werkervaring (51%). Vakkennis is het belangrijkste in de financile dienstverlening, bouw en techniek, terwijl in de handel de match met de bedrijfscultuur belangrijker wordt gevonden. 

#5 Relatief lange zoektocht naar juiste kandidaat

Het vinden van de juiste mensen is en blijft een uitdaging. 38% van de vacatures stond 2 tot 5 weken open, een even groot percentage zelfs langer dan 5 weken. Medewerkers worden voornamelijk gevonden via het persoonlijke netwerk of dat van een collega (63%), of via een intermediair/uitzendbureau (60%).

#6 Ontwikkelen medewerkers belangrijkste speerpunt personeelsbeleid

Het ontwikkelen van medewerkers is het belangrijkste speerpunt in het personeelsbeleid van 2015. Van alle ondervraagde mkb’ers noemt 53% dit thema. Uitschieters zijn de financiële (66%) en zakelijke dienstverlening (58%). Tevens zijn dit de branches waar de borging van kennis en kunde de komende jaren de grootste uitdaging vormt. Het vinden van kwalitatief goed personeel is in de techniekbranche de grootste uitdaging.

#7 Kwart van bedrijven heeft vitaliteitsbeleid

Slechts 27% van de mkb’ers geeft aan dat de organisatie momenteel een vitaliteitsbeleid hanteert. In de handel komt dit het minst voor (20%), in de zorg het meest (41%). Daar staat tegenover dat slechts 31% het eens is met de stelling dat vitaliteit volledig de verantwoordelijkheid is van de medewerker. Bij de bedrijven die wel een vitaliteitsbeleid voeren, ligt de focus op ziekte verzuim (53%),sport en beweging (42%) en de balans werkprivé (32%). Bedrijven zonder vitaliteitsbeleid zien voornamelijk de noodzaak en/of de behoefte niet (34%).

#8 Gros bedrijven heeft geen ‘gezonde’ arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden op het gebied van vitaliteit zijn veelal afwezig. Zo ontbreekt sporten via het werk bij 79% van de mkb’ers. De meest voorkomende arbeidsvoorwaarden die voor iedereen aanwezig zijn, zijn de pensioenregeling (90% van de gevallen) en de reiskostenvergoeding (79%). 

#9 Een op de drie bedrijven heeft geen (idee over een) opleidingsbudget

Een kwart van de mkb’ers geeft jaarlijks minder dan 500 euro uit per medewerker aan opleiding en training, bij nog eens een kwart liggen de opleidingsuitgaven tussen de 500 en 1.000 euro. Voor veel mkb’ers is de vraag lastig te beantwoorden: bijna een op de drie (31%) heeft geen idee. De horeca reserveert gemiddeld het laagste bedrag voor opleiding en training van medewerkers. Diverse methoden moeten medewerkers dagelijks uitdagen in hun werk (en ervoor zorgen dat ze zich uitgedaagd blijven voelen). De top drie bestaat uit het geven van verantwoordelijkheid (75%), vertrouwen (55%) en het tonen van waardering (54%).

* Het onderzoek van Unique en Motivaction richt zich op bedrijven met maximaal 500 medewerkers. In deze zevende editie van de MKB Marktmonitor zijn Unique en Motivaction nagegaan wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op het gebied van omzet, personeel en duurzame inzetbaarheid. Tussen maart en mei van 2015 namen medewerkers van Unique en Technicum persoonlijke of digitale interviews af bij 2.142 ondernemers. 

MKB Marktmonitor aanvragen?
Ben je benieuwd wat de MKB Marktmonitor voor jouw bedrijf kan betekenen? Vraag dan hier kosteloos de uitkomsten van dit grootschalige onderzoek van Unique, Technicum en Motivaction aan.