Je medewerker vlak voor de kerst naar huis sturen met de boodschap dat hij boventallig is verklaard, is behoorlijk cru. Maar je kunt je afvragen of het krijgen van de ontslagboodschap na de feestdagen niet net zo rampzalig is. Eigenlijk komt een reorganisatie (en het moment waarop je dat vertelt) voor medewerkers bijna altijd ongelegen. Toch heeft de kerstperiode bij veel werkgevers de voorkeur. Vijf redenen:

  • De begroting voor het nieuwe jaar is net af, de plannen staan op papier. 
  • Je kunt de kosten van de reorganisatie nog in het voorgaande jaar laten vallen en tegelijkertijd maak je schoon schip in het nieuwe boekjaar.
  • Het einde van het jaar is een soort magische datum. Bedrijven willen alle zaken die ze op de planning hebben staan afhandelen.
  • De (door de accountant goedgekeurde) jaarcijfers kunnen worden gebruikt als onderbouwing van de ontslagaanvraag.
  • Werknemers hebben de mogelijkheid om de slechte boodschap te verwerken in de eigen familiekring. Werknemers kunnen zich in alle rust terugtrekken.

Hoe bereid je als werkgever een reorganisatie voor?

Wanneer je besluit de reorganisatie aan te kondigen is het belangrijk dat je goed bent voorbereid. Hoe pak je het aan? Dit 5-stappenplan geeft houvast.

Stap #1 Begin zo snel mogelijk met reorganiseren

Wil je je bedrijf binnen een half jaar gereorganiseerd hebben, begin dan maar meteen. Kijk eerst hoeveel geld er bespaard moet worden. Maak een globaal plan hoe de organisatie er na reorganisatie uit moet zien. Leg dit plan op de huidige organisatie. Ga na hoeveel loonkosten je daarmee kunt besparen. Ga vervolgens na of je de juiste mensen behoudt en wat dit plaatje aan saneringskosten meebrengt. Veel werkgevers hebben al een lijstje van mensen die weg kunnen. Kijk of die lijst past binnen het reorganisatieplan.
 

Stap #2 Bouw een goede relatie met de OR op

Heb je meer dan 50 medewerkers indienst, betrek dan de Ondernemingsraad (OR). In het begin doe je dat heel informeel. Puur om het badwater van de OR te peilen. Het bestuur van de onderneming neemt nog geen besluit. Het uiteindelijke reorganisatieplan is vervolgens de basis voor een voornemen voor een reorganisatiebesluit waarover de OR vrijwel altijd advies moet worden gevraagd. Om snel een positief advies te krijgen, kan een vroeg opgebouwde, goede relatie met OR-leden helpen. 


Stap #3 Informeer de vakbond en UWV werkbedrijf op tijd

Wanneer je 20 of meer mensen wilt ontslaan, moet je vakbond en UWV tijdig informeren. In sommige sectoren zijn werknemers niet lid van een vakbond. In dat geval heeft de vakbond geen positie om te onderhandelen over een sociaal plan. Als werkgever is het in dat geval verstandig om toch een sociaal plan, hoe minimalistisch ook, te maken en voor te leggen aan de OR.

 

Stap #4 Zorg voor een alternatief als de OR dwarsligt

Wanneer een OR niet meewerkt dan kan een reorganisatie tijdrovend worden, met alle kosten van dien. Als meebuigen met een krachtige OR geen zin heeft, zijn er alternatieven. Misschien kunnen medewerkers die toch al op de nominatie stonden voor ontslag, persoonlijk benaderd worden voor een individuele regeling. Ook kun je niet goed functionerende medewerkers benaderen. Zorg ook in dat geval dat er een goed personeelsdossier van deze medewerkers is. Ook moet hun ontslag wel nuttig zijn voor de reorganisatie. Leestip: In 7 stappen naar een sterk personeelsdossier

Stap #5 Stel een sociaal plan op

Bij stap 3 gaven we al aan dat het verstandig is om een sociaal plan op te stellen, ook als deze heel minimalistisch is. Maar wat staat er eigenlijk in een sociaal plan? Een sociaal plan bevat in ieder geval:

  • Een financiële regeling voor de werknemer bij ontslag, afhankelijk van wat je kunt betalen.

  • Werk-naar-werk-regelingen. De vakbonden hechten hier veel waarde aan. Een sociaal plan kan als CAO worden aangemeld, waarmee een bestaande CAO op punten opzij kan worden gedrukt. In een sociaal plan met de status van CAO kan de opzegtermijn verkort worden, zelfs tot een dag. Een kantonrechter wijkt met bepaling van de ontslagvergoeding vrijwel nooit af van een sociaal plan.

Bron: MT.nl Beeld: Getty Images