Vakantiekrachten zijn goedkoper dan reguliere krachten. Veel van reserveringen die voor gewone werknemers gelden hoeven niet te worden gemaakt en drukt de kostprijs zo’n 9 procent. En dat is dan nog buiten het feit dat jongere medewerkers aanzienlijk goedkoper zijn dan oudere. Dat maakt de inzet van deze vaak jonge vakantiekrachten aantrekkelijk.

Leestip! 

Er gelden echter wel (aangepaste) regels. De meeste hangen samen met leeftijd van de vakantiekracht. Peoplebusiness zet de belangrijkste regels op een rij. 

#1 Vakantiekrachten zijn altijd schoolgaand of studerend


Eis in de belangrijkste cao’s waaraan uitzenders of pay roll organisaties onderworpen zijn is dat die krachten ook daadwerkelijk schoolgaand zijn of studeren. Onder de 18 jaar wordt vanwege de leerplicht aangenomen dat dat klopt. Boven de 18 moet een kracht aantonen dat hij ergens onderwijs volgt. En omdat leren hun hoofdactiviteit is, kunnen ze voor de vakantie toe met minder rechten (en kosten) dan gewone werknemers.   

Bijverdienen in combinatie met studiefinanciering
De bijverdienregels is voor 3 groepen werknemers-studenten (nog) van toepassing:

 • mbo'ers onder de 18 jaar of ouder met een zogenaamd studentenreisproduct.
 • mbo'ers van 18 jaar en ouder die (nog) studiefinanciering ontvangen.
 • hbo'ers en wo'ers met studiefinanciering volgens het oude stelsel voor hoger onderwijs.

Deze groepen mogen in 2017 op jaarbasis maximaal  € 14.215,75 bruo verdienen.

Let op!
Voor studenten in het hoger onderwijs die volledig in het nieuwe leenstelsel vallen, geldt geen bijverdiengrens.

 

#2 Vakantiekrachten werken alleen in de zomermaanden, mits…

Wanneer wordt een scholier of student gezien als vakantiekracht? De regels zijn per cao verschillend: 

 • Volgens de cao van de ABU zijn scholieren en studenten alleen vakantiekracht in de zomermaanden 1 juni tot 1 september. 
 • Volgens de cao van de NBBU zijn scholieren en studenten alle vakanties in te huren als vakantiekracht. 
 • In de pay roll cao’s ben je als scholier en student het hele jaar vakantiewerker. 
 • In de Studenten en Scholierenregeling van de Belastingdienst – kan het hele jaar onder die gunstige voorwaarden worden gewerkt. 

Leestip!


kerstvakantie, vakantiekracht, uitzendkracht, payroll

#3 Soort werk en duur van vakantiewerk afhankelijk van leeftijd

Vakantie krachten van 13-14 jaar

 • Duur werk: Dertien of veertien jaar? Dan mag de werkdag maximaal zeven uur zijn en maximaal vijf dagen per week. Een maximale werkweek van 35 uur. Pauzes zijn verplicht bij dagen langer dan 4,5 uur. Er mag niet op zondag worden gewerkt.
 • Soort werk: Kinderen van 13 en 14 jaar mogen alleen klusjes doen. Ook mogen ze helpen bij licht, niet-industrieel werk. Zoals helpen bij het vakken vullen in een winkel. Een aantal werkzaamheden is verboden voor deze leeftijdsgroep:
 • werken in een fabriek;
 • werken met of in de omgeving van machines;
 • werken met gevaarlijke en/of giftige stoffen;
 • dingen tillen die zwaarder zijn dan 10 kilo;
 • dingen duwen of trekken van meer dan 20 kilo;
 • achter de kassa werken;
 • vrachtwagens laden of lossen;
 • zelf kranten bezorgen (helpen bij het verspreiden van -folders en huis-aan-huisbladen mag wel);
 • werken in de horeca als daar alcohol wordt geserveerd.

Vakantiekrachten van 15 jaar

 • Duur werk: maximaal acht uur per dag, maximaal vijf dagen achter elkaar. Het maximum per week is 40. Arbeid op zondag mag als dat gewoon is in het bedrijf. Ouders moeten hier schriftelijk toestemming voor geven. 
 • Soort werk: Niet alle werk mag zomaar door iedereen gedaan worden. Hoe jonger de kracht, hoe minder mag. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Jongeren onder de 15 mogen wel lichte niet-industriële werkzaamheden verrichten, maar moet er altijd toezicht van een volwassene zijn.

Vakantiekrachten van 16-17 jaar

 • Duur werk: maximaal negen uur per dag werken, met een maximale werkweek van 45 uur. Ook voor hen geldt het recht op een half uur pauze als de werkdag langer dan 4,5 uur duurt. Zondagsarbeid mag, mits het gewoon is in het bedrijf en er een bepaling over staat in het contract en de cao waar het bedrijf onder valt.
 • Soort werk: Soort werk: Jongeren van 16 en 17 jaar mogen wel ingezet worden voor enkele meer risicovolle werkzaamheden. Maar ook daar geldt net als bij 15-jarigen de eis van toezicht. 

#4 Zieke vakantiekrachten hebben dezelfde rechten als andere medewerkers

Een vakantiekracht heeft in principe dezelfde rechten als andere medewerkers. Dus als het werk onder een uitzend-cao wordt verricht, zijn daar eventuele wachtdagen van toepassing. Wanneer je de kracht zelf onder contract hebt, gelden in principe dezelfde regels als voor ‘gewone’ medewerkers. Dat betekent doorbetalen bij ziekte. Tenzij je dat contractueel uitsluit. Dat kan en mag voor de maximaal het eerste halfjaar van een dienstverband.

Leestip!

#5 Betaling van (zieke) vakantiekrachten verschilt per cao

Ook hier zijn weer verschillen per cao: 
 • ABU-cao: De ABU-cao kent een wachtdagcompensatie. Deze toeslag compenseert medewerkers voor de wachtdagen die ze zonder inkomen zitten als ze ziek worden. De andere cao’s (NBBU of pay roll) kennen deze niet. 
 • NBBU-cao: Vakantiekrachten hebben recht op het wettelijk minimum(jeugd)loon en vakantiegeld (8% van het brutoloon). Bij de NBBU-cao mag het vakantiegeld in een keer worden uitbetaald. Anders moet dit binnen zes weken na het beëindigen van de werkzaamheden. 
 • Studenten- en Scholierenregeling van de Belastingdienst: Vakantiekrachten zelf houden bijna hun brutoloon over als zij gebruik maken van de Studenten- en Scholierenregeling van de Belastingdienst. Hiervoor is wel een aparte loonbelastingverklaring nodig.

#6 Zorg bij zelf aanbieden contract voor einddatum

Als een vakantiekracht via een uitzendbureau of pay roll organisatie binnenkomt, nemen deze partijen de administratieve en juridische zaken op zich. Kies je ervoor om zelf een contract aan te bieden zorg dan altijd voor een einddatum. Als die vooraf lastig is in te schatten zorg dat er in ieder geval de volgende zin is opgenomen:

Het dienstverband eindigt van rechtswege op het einde van het seizoen, maar uiterlijk op XX.


Dit voorkomt doorbetalingsverplichtingen bij langdurige ziekte. Als de kracht jonger dan 16 jaar is, dan moeten ouders toestemming geven. Denk ook aan de uitsluitingsclausule rondom doorbetaling bij ziekte. 

Leestip!

Geen risico lopen tijdens de vakantieperiode?
Unique regelt de continuïteit in je werkproces door de beste vakantiekrachten in te zetten. Snel geregeld en tegen een zeer scherp tarief. Binnen 1 minuut weten wat het payrolltarief is van jouw vakantiekracht? Bereken hier online jouw payrolltarief
Meer weten over wet- en regelgeving rond vakantiewerk? Lees er alles over in het vakantiewerk-ABC.

Beeld: Getty Images