Beeld: Getty Images

De afgelopen jaren heeft het gebruik van sociale samenwerkingstools binnen organisaties steeds meer aandacht gekregen en is het ook populairder geworden. KLM is één van die bedrijven die al niet zonder social media kan. Sinds het gebruik voelen medewerkers zich namelijk meer betrokken bij het bedrijf en zijn de lijntjes tussen directie en personeel veel korter. Daarnaast heeft social media andere voordelen, namelijk transparant klantcontact en webcare.

Voordelen van social media
72% van de organisaties is net als KLM van mening dat interne social media nodig zijn voor een betere interne samenwerking.
80% gelooft dat medewerkers het platform nodig hebben om kennis te delen over de interne grenzen heen.
Bijna 60% is bovendien van mening dat hiermee een directe bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van de producten en diensten.

#1 Monitor de conversaties 

Een platform als Yammer biedt basisinformatie over trending topics, het aantal leden en de hoeveelheid posts en reacties. Door goed te monitoren weet je wat er onder medewerkers leeft en daar kun je weer van leren. Gericht conversaties monitoren levert inzichten op rondom bijvoorbeeld strategische thema’s als klanttevredenheid, innovatie en efficiënter werken.

#2 Vier successen zichtbaar

Maak de best practices van teams en individuen meer transparant en vier de successen zichtbaar. Dit bevordert de adoptie aangezien actief zijn op het platform reputatieverhogend werkt. Zoals het er nu voor staat, licht slechts 15% van alle organisaties best practices uit via andere communicatiemiddelen en 10% maakt actieve medewerkers zichtbaar binnen overige communicatie-uitingen. 

#3 Laat iedereen content creëren

Het is logisch dat de afdeling communicatie doorgaans verantwoordelijk is voor de interne social media. Maar in een ideale wereld, zouden contentcreatie en –activiteiten juist vanuit de ‘business’ moeten komen. Dat zorgt ervoor dat de besturing minder afhankelijk van het budget en de capaciteit van één afdeling.

#4 Verdeel de verantwoordelijkheid

Bij een vijfde van de organisaties is er helemaal niemand verantwoordelijk voor de twee belangrijke taken activatie en moderatie, terwijl in 11% van de gevallen dit ‘vrijwillig’ ingeregeld is. Zorg er daarom voor dat moderatie en activatie wordt opgenomen in de functieomschrijvingen van meerdere medewerkers.

#5 Betrek ook het management

Het management – een laag die een voorbeeldfunctie zou moeten geven als het gaat om de adoptie van nieuwe vormen van samenwerking – laat het volgens het onderzoek van Evolve afweten op interne social media. Bij bijna drie kwart van de organisaties is er geen of slechts een enkele senior manager actief op het interne platform. Dit aantal ligt hoger bij bestuurs- of directieleden: 78% is niet of nauwelijks actief. 

#6 Vertaal je doelen

Succes heeft alleen waarde als het is gedefinieerd. In praktische zin: doelen moeten vertaald worden naar KPI’s en targets. Daarmee krijg je inzicht in de return on investment en kun je bijsturen voor het bevorderen van de adoptie van het platform. 

#7 Maak het toegankelijk

De toegankelijkheid van interne social media stijgt doordat medewerkers via pc, laptop of smartphones het kanaal kunnen bereiken. Als je dan ook nog sign-on toepast, start jouw social mediaplatform automatisch tegelijkertijd op met de pc of browser van je personeel.

#8 Laat bewustzijn toenemen

Het bewustzijn van de aanwezigheid van je platform vergroot je door de integratie met bestaande communicatiestromen. Breng het interne sociale platform onder de aandacht op het intranet, via online communicatiemiddelen, via offline communicatiemiddelen en tijdens fysieke bijeenkomsten.