Idealiter zit iedere werknemer op zijn plek en denkt hij er niet over om bij jouw organisatie weg te gaan. Helaas is dit niet altijd het geval. Zelfs bij de beste werkgevers is er een natuurlijk verloop van werknemers. Toch kan een organisatie ervoor zorgen dat werknemers zo lang mogelijk blijven en het naar hun zin hebben. Om dat te doen is het van belang om te weten wat voor medewerkers de belangrijkste redenen zijn om ontslag te nemen. Als je de beweegredenen van werkend Nederland namelijk goed in kaart hebt, dan kan je hierop inspelen en ervoor zorgen dat geen enkele werknemer nog bij je weg wil. Of in ieder geval zo min mogelijk. Wat zijn dan de belangrijkste redenen voor werknemers om een andere baan te zoeken?

Reden 1: Gebrek aan doorgroeimogelijkheden

De belangrijkste reden voor zakelijk Nederland om ontslag te nemen is een gebrek aan doorgroeimogelijkheden. Dit blijkt uit de Hr Marktmonitor. Het grootbedrijf geeft aan dat 41 procent van hun werknemers dit als reden geeft om ontslag in te dienen. Bij het mkb is dit 32 procent. Vooral jongere generaties hebben persoonlijke groei hoog in het vaandel staan. Als er binnen een bedrijf geen of weinig mogelijkheden zijn, dan zullen ze het geen jaren uithouden.

Reden 2: Inhoud functie sluit niet aan op verwachtingen

Soms heersen er vooraf andere verwachtingen van een baan, dan wat de daadwerkelijke werkzaamheden blijken te zijn. De functie en de persoon lijken in eerste instantie een perfecte match, maar toch sluit de inhoud niet goed aan op de wensen van de persoon in kwestie. Voor een kwart van de ontslag aanvragen bij het mkb was dit de reden. Een goede vacaturetekst en grondige selectie kunnen al helpen om dit probleem op te lossen.

Reden 3: Wijzigingen binnen de organisatie

Een werknemer kan volledig op zijn plek zitten in een organisatie, totdat er wijzigingen binnen het bedrijf plaatsvinden. De werknemers gedijde dan prima in de oude situatie, maar kunnen niet goed met de nieuwe standaard omgaan. Ze zijn dan niet meer op hun plaats en gaan verder kijken naar een bedrijf dat beter bij hun persoonlijkheid en wensen aansluit. Voor 31 procent van de werknemers in het grootbedrijf was dit een reden om te gaan shoppen voor een nieuwe baan.

Reden 4: Wensen omtrent salaris

Het gewenste salaris wijkt soms behoorlijk af van het daadwerkelijke bedrag dat werknemers krijgen. Sommige bedrijven lossen dit op met goede secundaire arbeidsvoorwaarden, maar het salaris blijft toch regelmatig een struikelblok. Voor ongeveer een kwart van de medewerkers in het mkb (24%) en het grootbedrijf (26%) is dit een reden om een werkgever te verlaten.

Reden 5: Wijziging van privéomstandigheden

Een reden waar werknemers en werkgevers niet veel aan kunnen veranderen, maar die toch zorgt voor ontslagaanvragen: wijzigingen in de privésituatie van de medewerker. Denk hierbij aan een verhuizing, scheiding en/of zwangerschap. In dit soort situaties is er weinig wat een werkgever kan doen om medewerkers te behouden. Het is echter goed om in het achterhoofd te houden dat dit ook een reden is om te vertrekken. Als werkgever kan je ervoor zorgen dat de medewerker zoveel mogelijk gefaciliteerd wordt. Denk aan een auto van de zaak om de reisafstand behapbaar te maken, of een plan voor kinderopvang.

Hoe je het ook wendt of keert, het is onvermijdelijk dat niet iedereen zijn hele leven bij jouw bedrijf blijft werken. Toch kan je als werkgever stappen zetten om te zorgen dat medewerkers zo lang mogelijk blijven. Als we naar bovenstaande redenen kijken is vooral goede communicatie van belang. Laat medewerkers weten wat de doorgroeimogelijkheden zijn en ga regelmatig met ze in gesprek over salaris en mogelijk andere wensen. Hierdoor kan je vaststellen waar de werknemers naar op zoek zijn en wat de organisatie nog kan verbeteren. Een tevreden medewerker is immers een loyale medewerker.